Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Nasi partnerzy

W Działalność Instytutu nie mogłaby być równie owocna, gdyby nie rozbudowana sieć współpracy
i kooperacji z różnymi instytucjami naukowymi, muzealnym, bibliotecznymi, towarzystwami
regionalnymi itd. Ponadto, co szczególnie ważne, wśród partnerów istotną rolę od samego
początku odgrywają liczne samorządy gminne, powiatowe oraz samorząd wojewódzki.

Wśród naszych partnerów w minionym 10-leciu byli:
      Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
      Archiwum Państwowe w Gdańsku,
      Archiwum Państwowe w Toruniu,
      Archiwum Państwowe w Szczecinie,
      Biblioteka Gdańska PAN,
      Biblioteka Kórnicka,
      Biblioteki publiczne w Szemudzie, Kościerzynie, Chojnicach, Lęborku,
Brusach, Słupsku,
        Gdyni i inne,
      Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,
      Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Gdańsku,
      Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna,
      Fundacja "Instytut Artes Liberales" w Warszawie,
      Fundacja "Pogranicze" Sztuk – Kultur – Narodów w Sejnach,
      Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu,
      Fundacja Biblioteki Gdańskiej,
      Gdańskie Towarzystwo Naukowe,
      Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
      Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego,
      Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego,
      Instytut Slawistyki PAN w Warszawie,
      Instytut Śląski w Opolu,
      Instytut Wielkopolski w Poznaniu,

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza

      Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych – Biuro Regionalne na Europę Środkowo-Wschodnią,
      Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach,
      Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy i Starbieninie,
      Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach,
      Książnica Pomorska w Szczecinie,
      Liceum Ogólnokształcące w Czersku,
      Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,
      Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, oddział w Piasecznie,
      Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach,
      Muzeum Miasta Sopot,
      Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
      Muzeum Regionalne w Człuchowie,
      Muzeum Stutthof,
      Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie,
      Muzeum Zamkowe w Malborku,
      Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu,
      Nadbałtyckie Centrum Kultury,
      Nadleśnictwo Kościerzyna,
      Nadleśnictwo Przymuszewo,
      Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego,
      Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie,
      Ośrodki kultury w Chmielnie, Wielu, Karsinie, Parchowie, Pucku…,
      Parafia Katedralna w Pelplinie,
      Parafia św. Michała w Gdyni-Oksywiu,
      Polskie Towarzystwo Historyczne,
      Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku,
      Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Staro
gardzie Gdańskim,
      Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich,
      Pracownia Historii Pomorza oraz Krajów Nadbałtyckich Instytutu
Historii UG,
      Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury,
      Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży,
      Stowarzyszenie Odbudowy Gotyckiego Kościoła św. Jana w Gdańsku,
      Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica,
      Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej,
      Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
      Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie,
      Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
      Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
      Uniwersytet Gdański,
      Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dzienni
karstwa UG,
      Zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach,
      Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych w Świeciu,
      Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Zarząd Główny i liczne jego oddziały
      Związek Przyjaciół Pomorza.


Szczególne znaczenie ma współpraca z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, zapisana jako jedno z zadań
Instytutu w jego statucie. Podstawą tej współpracy stało się porozumienie podpisane w kilka miesięcy po rejestracji Instytutu. Bezpośrednim
efektem współpracy było zorganizowanie wspólnie kilku konferencji i spotkań promocyjnych oraz wydanie kilkunastu pozycji książkowych.

W działaniach Instytutu liczą się jednak nie tylko partnerzy ze świata nauki czy instytucji samorządowych oraz pozarządowych. Równie ważna jest
także współpraca np. z Wydawnictwem "Bernardinum" oraz z Tawerną Kaszubską "Mestwin" i Galerią Katarzyny Zajączkowskiej w Domu Kaszubskim
w Gdańsku, gdzie odbywa się większość instytutowych imprez.

Od samego początku Instytut zakładał też rozwijanie szerokiej współpracy międzynarodowej. W ciągu kilku lat udało się pozyskać grono ciekawych
partnerów, z którymi przygotowywane są wspólnie konferencje, wystawy, czy też publikacje. Wśród partnerów zagranicznych wymienić trzeba przede
wszystkim takie podmioty, jak:

      Academia Baltica w Lubece,
      Adalbertus-Werk / Bildungswerk der Danziger Katholiken w Düssel
dorfie,
      Akademia Żmudzka (Zemaiciu Akademija – Litwa),
      Deutsch-Polnische Gesellschaft w Hamburgu,
      Ernst-Moritz-Arndt-Universität w Greifswaldzie,
      Europäische Akademie in Sankelmark,
      Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern in Waren,
      Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern,
      Herder-Institut in Marburgu,
      Historische Kommision für ost- und westpreussische Landesforschung,
      Instytut Kultury Polskiej w Düsseldorfie,
      Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze,
      Instytut Serbski w Budziszynie,
      Instytutu Slawistyki Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
      Katholische Akademie i "Edith-Stein-Haus" w Parchimiu,
      Katholische Akademie w Trewirze,
      Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern w Greifswaldzie,
      Landeszentrale für Politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin,
      Nordfrisische Institut in Bredstädt,
      Paneuropa Union Mecklenburg-Vorpommern,
      Polish Heritage Institute Kaszuby w Barry’s Bay, Kanada,
      Šula za dolnoserbsku rec a kulturu w Chociebużu,
      Wilno Heritage Museum (Kanada).

Rozwijająca się, także dzięki zaangażowaniu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, współpraca ze stowarzyszeniem Kulturbund e.V. Mecklenburg und Vorpommern z Meklemburgii zaowocowała podpisanym 8 czerwca 2001 r. porozumieniem, którego stronami są także ZK-P oraz KUL.

Ważna jest także współpraca ze środowiskami emigracji kaszubsko-pomorskiej, przede wszystkim w Kanadzie i w Niemczech, ale nie tylko. Wielu tu mamy przyjaciół, współpracowników, a nawet donatorów.

© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.