Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Biblioteka

Jednym z zadań Instytutu jest gromadzenie zbiorów bibliotecznych. Zalążkiem biblioteki
instytutowej była część księgozbioru po dawnym
Wydawnictwie Morskim. Poza tym Instytut
w ramach darowizny przejął część spuścizny po prof. Andrzeju Bukowskim. Została ona
uporządkowana, a książki zostały włączone do księgozbioru Domu Kaszubskiego.
Instytut uzyskał także znaczną ilość książek ("Historia Gdańska" oraz "Księga Kaszub")
od Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego z przeznaczeniem
na wymianę i jako podarunki.
Otrzymaliśmy również dwukrotnie partię materiałów promocyjnych Gdańska związanych
z jubileuszem miasta.
Należy też wspomnieć o darze w postaci kilkudziesięciu niemieckich książek historycznych,
przekazanym Instytutowi przez Gerharda Jeske z Hamburga – znanego grafika i fotografika,
autora wielu dokumentalnych
filmów i audycji radiowych, zafascynowanego Kaszubami
i Gdańskiem.

Dary do zbiorów bibliotecznych przekazali także m.in. Zespół Nadwiślańskich Parków Kraj-
obrazowych w Świeciu, Wydawnictwo Marek
Rożak, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego z Olsztyna, Fundacja "Pogranicze" w Sejnach itd.
Wśród darczyńców są także osoby prywatne. Ponadto stale prowadzona jest wymiana wydawnictw
z Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku, z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie, z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturo-
wego w Gdańsku, z Biblioteką Gdańską PAN, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Archiwum
Państwowym w Szczecinie itd.

Biblioteka stale powiększa swój zasób, z którego korzystają osoby zainteresowane problematyką
kaszubsko-pomorską.

Z drugiej strony należy podkreślić, że Instytut wysyła swoje wydawnictwa do najważniejszych
bibliotek w kraju i regionie oraz poza granice (m.in. do Niemiec, Kanady, USA). Często
przekazujemy nieodpłatnie książki do bibliotek szkolnych czy publicznych (np. do biblioteki przy
Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni), fundujemy nagrody książkowe, przekazujemy
nasze wydawnictwa osobom zajmującym się Kaszubami i Pomorzem naukowo itd.

Ważnym przedsięwzięciem, w którym Instytut uczestniczy na mocy porozumienia z Politechniką
Gdańską oraz Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, jest tworzenie Kaszubskiej
Biblioteki
Cyfrowej.

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza


INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl
© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.