Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Działalność upamiętniająca

W Instytucie pamięta się także o Mistrzach – żyjących i tych, którzy już odeszli. Dowodem tego
mogą być spotkania jubileuszowe czy też wspomnieniowe. Można tu wymienić:

1)  Uroczystość 95 Urodzin Anny Łajming na Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, połączoną
     z promocją książki "Dom słowa Anny Łajming", Słupsk, 19.07.1999 (współorganizatorami
     było Muzeum Pomorza Środkowego oraz Oddział ZK-P w Wielkim Buczku).

2)  Wieczór wspomnień o Lechu Bądkowskim, Gdańsk, 22.02.2000.

3)  Wieczór poświęcony Róży Ostrowskiej, Gdańsk, 6.04.2000 (przygotowany wspólnie
     z Zarządem Głównym ZK-P). Wspomnienia Marii Kowalewskiej odczytał Jerzy Kiszkis,
     a wspomnienia Zbigniewa
Szymańskiego – Ryszard Ronczewski. Aktorki Teatru "Wybrzeże"
     Halina Winiarska i Halina Słojewska przeczytały fragmenty utworów R. Ostrowskiej.
     O pisarce mówili jej przyjaciele, rodzina, współpracownicy... Podczas tego wieczoru narodził
     się pomysł wydania książki poświęconej R. Ostrowskiej. W ten sposób zaczęła się seria
     wydawnictw Instytutu pt. "Pro memoria".

4)  W czerwcu 2004 r. Instytut współorganizował spotkanie w Łebnie, podczas którego
     wspominano pisarza kaszubskiego – Jana Piepkę. Otwarto wówczas poświęconą mu izbę
     pamięci.

5)  24 września 2004 r. po nabożeństwie w kościele św. Jana poświęconym zmarłej
     Marii Kowalewskiej przygotowano w "Mestwinie" spotkanie wspominkowe w kręgu
     przyjaciół, pisarzy, regionalistów,
byłych pracowników Wydawnictwa Morskiego, z którym
     przez lata była związana M. Kowalewska.


Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza

Coraz ważniejszą formą działalności Instytutu są też inicjatywy związane z upamiętnianiem wybitnych osób, zasłużonych dla kultury Kaszub
i Pomorza. Symbolicznym przykładem tego typu działań było odsłonięcie ufundowanej przez Instytut tablicy poświęconej Aleksandrowi
Majkowskiemu na domu, w którym mieszkał podczas swoich studiów w Gryfii (Greifswaldzie). Odsłonięcia dokonali podczas wizyty w Greifswaldzie
w dniach 25–26.11.2003 rektor Uniwersytetu Gdańskiego Andrzej Ceynowa wspólnie z rektorem Uniwersytetu Gryfijskiego Reinerem Westermannem
i nadburmistrzem miasta Arturem Königiem oraz prezes Instytutu J. Borzyszkowski i przedstawicielka wspólnoty mieszkaniowej – Dr. Jäger.
W przeddzień w Krajowym Muzeum Pomorskim w Gryfii J. Borzyszkowski wygłosił wykład o Aleksandrze Majkowskim. Głównym organizato
rem
tego przedsięwzięcia w Gryfii był Eckhard Oberdörfer – redaktor miejscowego "Dziennika Bałtyckiego" – "Ostsee Zeitung", znany autor dwóch
monografii o obyczajach studenckich i karcerze Uniwersytetu Gryfijskiego, w którym swoją obecność udokumentował m.in. Julian Domański – kolega
A. Majkowskiego i działacz "Adelphii". To pierwsza tablica poświęcona wybitnemu Kaszubie odsłonięta poza granicami kraju. Na rok 2007 Instytut
Kaszubski wspólnie z Kulturbundem przygotowuje uroczystość upamiętnienia tablicą dr. Friedricha Lorentza w jego rodzinnym Güstrow.

Innym przykładem może być zorganizowanie spotkania z okazji odsłonięcia tablicy (ufundowanej przez Piotra Kotlarza, a wykonanej przez Bunia Tuska)
przy Targu Rybnym 10 poświęconej Ryszardowi Stryjcowi, Gdańsk, 8.07.2001 (przygotowane wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko
-Pomorskim).

Z kolei w lipcu 2004 r. Instytut współorganizował uroczystości jubileuszowe związane z rocznicami urodzin i śmierci Anny Łajming. Główne
uroczystości odbyły się 17 lipca 2004 w Przymuszewie. W ich ramach odsłonięto tablicę na domu, w którym się urodziła pisarka (została
przygotowana przez Instytut, a ufundowana przez Nadleśnictwo Przymuszewo), otwarto izbę pamięci w szkole; nadano pośmiertnie A. Łajming tytuł
honorowego obywatela gminy Brusy. Grono współorganizatorów tych imprez było pokaźne: Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Urodzin
Anny Łajming w Przymuszewie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przymuszewo, Burmistrz Brus, Szkoła Filialna w Przymuszewie oraz Stowarzyszenie
"Ziemia Zaborska" w Leśnie. Ponadto w ramach jubileuszowych uroczystości odbyło się także 24 lipca uroczyste spotkanie w Słupsku połączone
z promocją książki "Pro memoria Anna Łajming (1904–2003)" (odbyło się ono na Zamku Książąt Pomorskich, a współorganizatorem był słupski
oddział ZK-P).

W roku następnym, 30 marca 2005 r., zorganizowano w Czersku uroczystości związane ze 100-leciem urodzin Józefa Ceynowy. Przy tej okazji
odsłonięto pamiątkową tablicę na domu, w którym spędził ostatnie lata i przygotowano przy pomocy Liceum Ogólnokształcącego i czerskiego
oddziału ZK-P poświęconą pisarzowi wieczornicę (tablicę ufundował i wykonał Józef Borzyszkowski z Karsina).

9 kwietnia 2005 r. odsłonięto w Gdańsku tablicę pamiątkową poświęconą rzeźbiarzowi Buniemu Tuskowi. Po tej uroczystości odbyło się spotkanie
wspominkowe w Tawernie "Mestwin" w Domu Kaszubskim. Całość została przygotowana dzięki wsparciu grona przyjaciół artysty.

Z kolei 2 października 2005 r. Instytut wspólnie z KPE we Wdzydzach odsłonił obelisk z tablicą poświęconą Róży Ostrowskiej, ufundowany przez Nadleśnictwo Kościerzyna.

18 grudnia 2005 r. w Połczynie Instytut był współorganizatorem uroczystości poświęconych Józefowi Ceynowie. Odsłonięto wówczas tablicę na jego
domu rodzinnym, odbyła się promocja książki "Pro memoria Józef Ceynowa (1905–1991)" oraz występy artystyczne. Gospodarzami imprezy byli Wójt
Gminy Puck oraz Przewodniczący Rady Gminy Puck, a całość zorganizował Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

Instytut był też współgospodarzem uroczystości związanej z odsłonięciem tablicy poświęconej Janowi Karnowskiemu w Krostkowie (13 maja 2006 r.). Ciężar organizacyjny wzięły na siebie oddziały ZK-P w Miasteczku Krajeńskim i Wielkim Buczku, wspierane przez miejscową parafię i samorządy.
Referat o J. Karnowskim przedstawił C. Obracht-Prondzyński, zaś o kulturowej specyfice Krajny mówił Roman Chwaliszewski.

I wreszcie 2 września 2006 r., wspólnie z oddziałem ZK-P we Wielu i Karsinie, przygotowano uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej wybitnemu
kaszubskiemu rzeźbiarzowi Władysławowi Licy (1928–1989). Tablicę odsłonięto w jego rodzinnych Rybakach-Wdzydzach Tucholskich, na budynku
będącym siedzibą miejscowej OSP. Referat o życiu i twórczości W. Licy przedstawił J. Borzyszkowski, a całe przedsięwzięcie odbywało się
w ramach Roku Kaszubskiego.

© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.