Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Wystawy

Oprócz spotkań promocyjnych i dyskusyjnych Instytut angażował się także w przedsięwzięcia
o charakterze artystycznym i ekspozycyjnym. Można tu wymienić:


1)  Wystawę "Stryjec mało znany", Lębork, 12.10.1998; Szczecin, 16.11.1998; Bytów, 17.03.1999.

2)  Wystawę "1000-lecie Gdańska w wydawnictwach" (przygotowana wspólnie z Biblioteką
     Gdańską PAN), Gdańsk, 14.10.1998.

3)  Wystawę "Ryszard Stryjec 1932-1997. Danziger Graphiker und sein Werk" w Instytucie Polskim
     w Düsseldorfie, otwarcie 10.05.1999.

4)  Wystawę prac Bronisława (Bunia) Tuska i Ryszarda Stryjca w Tawernie "Mestwin"
     (współorganizatorką i gospodarzem była Katarzyna Zajączkowska), Gdańsk,
     otwarcie 17.03.2003.

5)  Wystawę obrazów Jarosława Stryjca, Gdańsk, 19.10.2006. Obrazy przedstawili
     i o twórczości artysty mówili prof. Włodzimierz Łajming i prof. Kazimierz Nowosielski.
     Tradycyjnie współorganizatorką i gospodarzem była Katarzyna Zajączkowska, szefowa
     Tawerny i Galerii "Mestwin".

6)  Największym jednak przedsięwzięciem było przygotowanie wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa
     i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim wystawy
     pt. "Ruch kaszubsko-pomorski w XIX-XXI wieku. W pięćdziesięciolecie upowszechniania kultury
     Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie". Otwarcie wystawy odbyło się
     3 czerwca 2006 r. Autorem scenariusza był Cezary Obracht-Prondzyński, a kuratorem
     wystawy Janina
Kurowska. Wydano przy tej okazji także okolicznościowy katalog,
     zawierający m.in. krótki szkic o dziejach kaszubskiego regionalizmu, wykaz instytucji i osób,
     które ofiarowały eksponaty na wystawę oraz zdjęcia ciekawszych eksponatów.

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza

INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl
© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.