Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Spotkania, dyskusje, promocje...

Zadaniem Instytutu jest nie tylko prowadzenie badań i ich udostępnianie w postaci konferencji
czy też wydawnictw. Od początku jedną
z najważniejszych kwestii było prowadzenie różnego
rodzaju przedsięwzięć popularyzacyjnych, organizowanie spotkań dyskusyjnych, promowanie
czytelnictwa książek kaszub- i pomorzoznawczych… Członkowie Instytutu zawsze chętnie
angażowali się różnorodne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy o Kaszubach
i Pomorzu, w promowanie ciekawych zjawisk nie tylko naukowych, ale także artystycznych
i literackich. Nie unikano także zaangażowania w sprawy publiczne, czemu służyły przede
wszystkim organizowane spotkania dyskusyjne.

Instytut zainaugurował swoją działalność publiczną 19 lutego 1997 r. promocyjnym spotkaniem
w Klubie "Mestwin" w Domu Kaszubskim, podczas którego zaprezentowano założenia programowe
i plan pracy Instytutu oraz dyskutowano o nowych wydawnictwach Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego, którymi były: "Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego" pod red. O. Sochackiego
oraz "Dziedzictwo kulturowe Pomorza nad Wisłą" pod red. J. Borzyszkowskiego.

Po kolejnej promocji, tym razem "Kroniki Ojca Grzegorza", która miała miejsce 18 marca 1997 r.
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, odbyło się spotkanie
z prof. Gerardem Labudą, z którym rozmawiano o zamierzeniach i celach Instytutu.

W tym pierwszym okresie działania Instytutu odbyły się także spotkania z: Jennifer Randerson
– przewodniczącą Walijskiej Partii Liberalnej;
z delegacją Akademii i Ruchu Fryzyjskiego
(uczestniczyli w inauguracji Kongresu Pomorskiego); z pracownikami Krajowego Archiwum
Landu Mecklenburg-Vorpommern; przedstawicielami Centrali Kształcenia Obywatelskiego Landu
Mecklenburg-Vorpommern oraz Krajowego Uniwersytetu Ludowego w Lubminie (Mecklenburg-
-Vorpommern). Kilkakrotnie spotykano się również z przedstawicielami ambasady Kanady
w Polsce (m.in. z mającym korzenie na Kaszubach Jimem Visutskie – sekretarzem ambasady
i jego rodziną).

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza

Spotkano się także z Danutą Kledzik, Kurator Oświaty w Gdańsku w sprawie przyszłości nauczania języka kaszubskiego oraz udziału Instytutu
w procedurze egzaminacyjnej nauczycieli (5.02.1998). Tej sprawy dotyczyło także spotkanie z Komisją Oświaty Zarządu Głównego ZK-P (2.03.1998).

Rozwijano również kontakty międzynarodowe. Przykładowo odbyło się spotkanie z dr. Letasem Palmaitisem w sprawie utworzenia europejskiego
centrum badań słowiańsko-bałtyckich (dr Palmaitis wygłosił także referat w GTN nt. szans rekonstrukcji języka pruskiego, 18.05.1998)
oraz spotkanie z prof. Jerzym J. Smoliczem z Uniwersytetu w Adelajdzie (Australia) nt. roli wielokulturowości we współczesnym świecie (26.06.1998).

Wśród kolejnych przedsięwzięć można wymienić:


1)   Promocję książki "Pomorze i morze w poezji", Gdańsk, 22.06.1998.

2)   Trzy "seminaria kaszubskie", czyli spotkania z rzeźbiarzami przygotowującymi kaszubski wystrój ołtarza na pielgrzymkę Ojca św. w Gdańsku
      (w Łączyńskiej Hucie i w Gdańsku), pod kierownictwem prof. Mariana Kołodzieja.

3)   Promocję książki Brunona Synaka "Kaszubska tożsamość – ciągłość i zmiana", Gdańsk, 30.09.1998.

4)   Promocję dwóch książek tj. "Historii Wejherowa" pod red. J. Borzyszkowskiego oraz książki trzech autorów: Józefa Borzyszkowskiego,
      Jana Mordawskiego i Jerzego Tredera pt. "Geografia, historia, literatura i piśmiennictwo Kaszubów", Gdańsk, 25.02.1999 (ta druga książka
      była także promowana w Bytowie, 17.03.1998).

5)   Spotkanie z przedstawicielami gdańskiego biznesu oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Zarębskim, Gdańsk, 25.03.1999
      (przygotowane wspólnie z ZK-P).

6)   Wykład prof. Aleksandra Duliczenki z Uniwersytetu w Tartu nt. pierwszej gramatyki języka kaszubskiego Floriana Ceynowy, Gdańsk, 29.03.1999.

7)   Promocję książki Józefa Borzyszkowskiego "Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku. Studia z dziejów i kultury regionu" (wspólnie z Wydawnictwem
      Uniwersytetu Gdańskiego), Gdańsk, 19.04.1999.

8)   Promocję książki ks. B. Sychty "Kultura materialna Borów Tucholskich", odnalazł i wstęp napisał Józef Borzyszkowski, połączoną z prezentacją
      dorobku WDP „Bernardinum”, Gdańsk, 12.05.1999 (jest to odnaleziona praca doktorska ks. Sychty).

9)   Promocje książki Cezarego Obracht-Prondzyńskiego pt. "Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny"
      w Brusach, Chojnicach, Gdańsku, Czersku i Bytowie.

10)  Spotkanie promujące najnowsze wydawnictwa Instytutu Kaszubskiego, m.in. "Acta Cassubiana", t. 2, Gdańsk, 13.03.2000.

11)  Spotkanie dyskusyjne poświęcone Strategii Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 23.03.2000 (przygotowane wspólnie z Zarządem Głównym ZK-P).

12)  Spotkanie promujące "Księgę pamiątkową Kongresu Pomorskiego", Gdańsk, 31.03.2000 (przygotowane wspólnie z Zarządem Głównym ZK-P).

13)  Spotkanie promocyjne w Ratuszu Staromiejskim poświęcone książce "Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność",
       Gdańsk, 9.03.2001 (przygotowane wspólnie z Zarządem Głównym ZK-P).

14)  Promocję w Domu Kaszubskim książek Zygmunta Szultki, "Szkice historyczne o dawnej Łebie" oraz Andrzeja Romanowa, "Gdańsk zapomniany...
       Szkice z dziejów miasta 1914-1939", Gdańsk, 6.04.2001.

15)  Spotkanie promujące "Słownik etymologiczny kaszubszczyzny" autorstwa Hanny Popowskiej-Taborskiej i Wiesława Borysia, Gdańsk, 15.05.2000.

16)  Promocję książki Marianne Wannow, "Kaszubi. Die Kaschuben", Gdańsk, 20.11.2000.

17)  Spotkanie etnografów kaszubskich przygotowane wspólnie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym we Wieżycy, 23.02.2001.

18)  Współorganizację spotkań w ramach V Festiwalu Kultury Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych, Gdańsk 20-22.10.2001.

19)  Promocje książki J. Borzyszkowskiego "Tam, gdze Kaszëb początk... Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin": Karsin, 27.10.2001;
       Elbląg, 18.03.2002.

20)  Promocję książek: Józefa Borzyszkowskiego, "Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku" oraz "Z dziejów kultury
       Pomorza XVIII-XX wieku" pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk, 27.11.2001.

21)  Promocję książki Józefa Borzyszkowskiego "Tam, gdze Kaszëb początk... Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin" oraz "Księgi Jubileuszowej
       350-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie", Gdańsk, 17.12.2001.

22)  Spotkania promocyjne i dyskusyjne związane z książką Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, "Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną
       podmiotowością": Bytów, 16.02.2002; Elbląg, 18.02.2002; Gdańsk, 25.02.2002; Poznań, 11.03.2002; Szczecin, 8-9.04.2002; Miastko, 12.04.2002;
       Tuchomie, 15.04.2002; Kościerzyna, 25.04.2002; Wejherowo, 7.05.2002; Mosty, 23.05.2002; Słupsk, 17.06.2002.

23)  Promocję książek: Ryszarda Mielczarka "Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939" oraz "Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu
       na przełomie XIX i XX wieku", pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk, 15.03.2002.

24)  Promocję książki "Badania kaszuboznawcze w XX wieku" oraz t. 3 "Acta Cassubiana", Gdańsk, 5.04.2002.

25)  Spotkanie z Ministrem Kultury Andrzejem Celińskim, Gdańsk, 11.04.2002 (przygotowane wspólnie z Zarządem Głównym ZK-P).

26)  Promocję wydanej przez Uniwersytet Gdański książki Wiktora Peplińskiego "Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego",
       Gdańsk, 24.04.2002.

27)  Promocję książki "Chrześcijaństwo na Pomorzu w X-XX wieku", pod red. J. Borzyszkowskiego oraz innych wydawnictw i prac Muzeum Pomorza
       Środkowego, Gdańsk, 16.05.2002.

28)  Promocję tomu IV, cz. 2 "Historii Pomorza", pod red. Stanisława Salmonowicza, Gdańsk, 4.11.2002.

29)  Promocję książek: "Pasje przyrodnika. Wspomnienia Józefa Pozorskiego" oraz B. Jażdżewskiego, "Wspomnienia kaszubskiego "gbura", cz. II,
       Gdańsk, 20.02.2003.

30)  Promocję tomiku wierszy J. Piepki (Staszków Jana) pt. "Spiewa i lza", połączoną z otwarciem izby pamięci poświęconej pisarzowi w Łebnie,
       9.03.2003 oraz promocję tej książki w Grabowie, 14.05.2003.

31)  Organizację „Wieczoru Łużyckiego” połączonego z promocją książki W. Sobeckiego i M. Kubery, "1000 lat i co dalej", Gdańsk, 21.03.2003.

32)  Promocję książki J. Borzyszkowskiego o Aleksandrze Majkowskim: w Urzędzie Miasta Sopot (przygotowana przez Muzeum Sopotu oraz MPiMK-P,
       14.04.2003); Gdańsku (6.05.2003, w Nadbałtyckim Centrum Kultury); w Kartuzach (4.06.2003, uroczystość przygotował Zespół Szkół
       im. A. Majkowskiego i miejscowy oddział ZK-P); Słupsku (30.06.2003, imprezę przygotowano we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego);
       Kościerzynie (17.11.2003, promocję przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna).

33)  Promocję książki Joanny Schodzińskiej o Franciszku Sędzickim w Bibliotece Gdańskiej PAN, 23.04.2003.

34)  Promocję książki Janusza Kutty, "Druga Rzeczpospolita i Kaszubi" w Tawernie "Mestwin", 25.06.2003.

35)  Spotkanie autorskie z Wojewodą Pomorskim Janem Ryszardem Kurylczykiem w Tawernie "Mestwin", 3.09.2003.

36)  Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Wielkopolskiego działającego na UAM w Poznaniu, Gdańsk, 23.10.2003.

37)  Promocję kolejnego tomu wierszy ks. Tadeusza Czapiewskiego, Gdańsk, 11.12.2003.

38)  Przygotowanie wspólnie z oddziałem gdańskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Wieczoru Kociewskiego w Domu Kaszubskim (19.05.2005).
       Złożyły się nań część artystyczna, uświetniona grą Grażyny Troć i śpiewem Marii Romejko oraz gawędy, wiersze i dialogi Huberta Pobłockiego
       i Zofii Janukowicz-Pobłockiej. O swojej twórczości rzeźbiarskiej mówił kociewski artysta ludowy Edmund Zieliński – zebrani mogli nie tylko
       podziwiać wykonane przezeń ptaszki, ale też dokonać ich zakupów.

39)  Promocje książki poświęconej Józefowi Bruskiemu: Człuchów, 19.11.2003, Lipnica, 2.12.2003 oraz Karsin, 3.12.2003.

40)  Promocję nowego tomu "Acta Cassubiana" i książki J. Kęcińskiej, "Geografia życia literackiego", Gdańsk, 19.04.2004.

41)  Promocje albumu autorstwa Józefa Borzyszkowskiego i A. Klejny, "Boże męki. Kapliczki i krzyże przydrożne na Kaszubach" – Wierzchucino,
       18.07.2004 (spotkanie zorganizował oddział ZK-P w Wierzchucinie), Gdańsk, 23.09.2004. Po promocji w Domu Kaszubskim obejrzano film
       dokumentujący powstanie ołtarza papieskiego, tworzonego przez kaszubsko-pomorskich rzeźbiarzy pod okiem M. Kołodzieja, a obecny
       na promocji Mistrz wzbogacał film swoim komentarzem.

42)  Promocje wydawnictw instytutowych – w Lęborku, 4.11.2005 (spotkanie przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna), Chojnicach, 5.11.2005
       (promocję przygotował oddział ZK-P, a impreza odbyła się w ramach "Dni Kultury Pomorskiej").

43)  Promocję książek Józefa Borzyszkowskiego, "O Kaszubach w Kanadzie" oraz "Pro memoria. Lech Bądkowski (1920–1984)", Gdańsk, 1.12.2004.

44)  Udział i promowanie wydawnictw Instytutu podczas siódmego zjazdu rodziny Borzyszkowskich w Bąku i Karsinie, 3-4.07.2004.

45)  Promocję książki "Nadbałtyckie spotkania" autorstwa P. Dzianisza i A. Kościeleckiej, Gdańsk, 3.02.2005.

46)  Promocje książki J. Affeltowicza, "Gdy napisy w kamieniu porosną mchem. Z życia w Borach w XIX wieku", Gdańsk, 10.03.2005 i Czersk, 30.03.2005.

47)  Promocję kolejnego tomu "Actów Cassubiana" oraz "Bibliografii do studiowania sprawa kaszubsko-pomorskich" C. Obracht-Prondzyńskiego,
       Gdańsk, 15.04.2005.

48)  Liczne promocje miała książka J. Mordawskiego o statystyce ludności kaszubskiej: w Sierakowicach, Kartuzach, Gdyni, Jastarni, Gdańsku,
       Sopocie, Wejherowie, Pucku…

49)  Spotkanie w maju 2005 r. z bibliotekarzami z powiatu chojnickiego, a w październiku tego roku w ramach Dni Kultury Pomorskiej spotkanie
       z członkami chojnickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko--Pomorskiego.

50)  Promocję wspomnień Elsy Pintus, Gdańsk, 30.06.2005.

51)  Promocję książek: Róża Ostrowska, "Wyspa" oraz "Pro memoria. Maria Kowalewska (1923-2004)", Gdańsk, 15.09.2005. Tego dnia w kaplicy
       kościoła św. Jana odprawiono uroczystą Mszę św. za spokój duszy M. Kowalewskiej i Jej Bliskich w pierwszą rocznicę Jej śmierci.

52)  Promocje książek "Pro memoria Józef Ceynowa (1905-1991)" i "Pro memoria Leonard Brzeziński (1904-1984)", Czersk i Wiele, 28.02.2006,
       Gdańsk, 2.03.2006.

53)  Promocję książki Feliksa Sikory, "Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie", Gdańsk, 2.03.2006.

54)  Promocję dwóch tomów "Kroniki" Tomasza Kantzowa, wydanych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński,
       Gdańsk, 21.04.2006.

55)  Promocję książki o muzeach pomorskich w Słupsku w Muzeum Pomorza Środkowego, 23.06.2006.

56)  Promocję tomiku wierszy Gabrieli Szubstarskiej, Gdańsk, 21.09.2006. Wiersze czytała Halina Winiarska.

57)  Promocję książki Romana Wapińskiego, "Polityka i politycy. O polskiej scenie politycznej XX wieku", Gdańsk, 24.10.2006.Osobną uwagę należy poświęcić rozwijającym się kontaktom międzynarodowym. Owocują one nie tylko seminariami i konferencjami, ale także
spotkaniami, dyskusjami, warsztatami… Przykładem może być współpraca z Kulturbund Mecklenburg und Vorpommern e.V., która została nawet
sformalizowana w postaci podpisanego porozumienia (stroną w nim jest także Kaszubski Uniwersytet Ludowy). Jako przykład tej współpracy, poza
konferencjami, można podać spotkanie 21 marca 2003 r. z Klausem Israelem, któremu towarzyszył dr Stephan Handy z Akademie "Edith-Stein-
-Haus" w Parchimiu, czy też spotkanie z grupą osób ze stowarzyszenia podczas ich podróży studyjnej na Kaszuby (w Starbieninie 10 maja 2004) itd.
Kontakty te okazały się także ważne podczas podróży studyjnej grupy studentów pod kierunkiem J. Borzyszkowskiego na Pomorze Przednie i do
Meklemburgii. Odbyła się ona w dniach 19–26 czerwca 2004, a jej głównym sponsorem był DAAD. Podróż współorganizował Uniwersytet Gdański.

Innym ważnym środowiskiem, z którym Instytut współpracuje, jest środowisko slawistów z Erlangen. Odbyły się kilkakrotne spotkania z prof. Klausem
Steinke i jego współpracownikami: Marleną Porębską oraz Jornem Achterbergiem. Instytut pomagał też w zorganizowaniu tygodniowego pobytu grupy
studentów pod kierunkiem prof. Steinke w Gdańsku i na Kaszubach (październik 2003) oraz w badaniach naukowych M. Porębskiej, których efektem
końcowym była praca doktorska dotycząca witalności języka kaszubskiego.

Owocne są też kontakty i współpraca z Academią Baltica z Lubeki, wspólnie z którą Instytut wydał m.in. wspomnienia Elsy Pintus, a następnie
w sierpniu 2006 r. zorganizował międzynarodowe warsztaty historyczne "Odczytując mowę kamieni. Śladami żydowskimi po Kaszubach",
w których udział wzięli doktoranci z Niemiec i Polski.

Ponadto mówiąc o kontaktach międzynarodowych można wymienić np. naszą wizytę w Instytucie Serbskim w Budziszynie w czerwcu 2006 r., spotkanie
ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) w sierpniu 2003, spotkanie z uczestnikami podróży studyjnej
z Niemiec – nauczycielami akademickimi, pracownikami administracji i biznesu z Lipska (spotkanie zorganizowały dwie instytucje: Deutsch-Polnische
Gesselschaft Sachsen oraz Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V., a odbyło się ono w Gdańsku 21 maja 2004), spotkanie z uczestnikami
"V Trilateralnej wędrówki do miejsc europejskiej historii i kultury", w której brali udział studenci z Polski, Niemiec i Francji (organizatorem był Berlin
Brandenburgisches Institut für deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa e.V.) i wiele innych.

© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.