Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Od początku, gdy powstawał Instytut Kaszubski, myślano o powołaniu do życia własnego
pisma naukowego, które mogłoby stać się miejscem prezentowania wyników badań
dotyczących kwestii kaszubskich i pomorskich. Wstępna dyskusja nad planowanym
czasopismem naukowym, jego profilem oraz tytułem, odbyła się już podczas pierwszego
zebrania Zarządu, czyli 3 marca 1997 r.
Podczas następnego spotkania - 14 kwietnia - przesądzono, że będzie ono nosił tytuł
Acta Cassubiana.

Zaczął się mozolny proces tworzenia pisma. Uznano, że redakcję będzie stanowić
każdorazowy zarząd Instytutu, a na jej czele stać będzie prezes. Przyjęto też, że będzie to
rocznik o szerokim, interdyscyplinarnym charakterze, prezentujący artykuły autorów
z różnych dyscyplin i ośrodków naukowych, także spoza Polski. Uznano również,
że ważnym zadaniem będzie publikowanie tekstów naukowych w języku kaszubskim.

Po ponad rocznych przygotowaniach pierwszy tom Acta Cassubiana ukazał się
w 1999 roku. Zaproponowany w nim podział na poszczególne części przyjął się
i obowiązuje do dziś.
W każdym numerze znajdują się następujące działy:
       - Studia i materiały,
       - Refleksje i syntezy uczonych,
       - Materiały źródłowe,
       - Recenzje i omówienia (od początku ukazują się tu także Noty wydawnicze
         rejestrujące najważniejszą literaturę kaszubo- i pomorzoznawczą),
       - Kronika naukowa oraz dział wspomnieniowy Pro memoria.

Do 2015 r. wydano 16 tomów rocznika.


Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.