Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Wydawnictwa

Oprócz konferencji drugą najważniejszą dziedziną, na której koncentrowała się praca Instytutu Kaszubskiego, było wydawanie książek. Trzeba przy tym podkreślić, że wśród licznych tytułów wydanych przez Instytut samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami są oprócz typowych książek - monografii naukowych, czy zbiorów pokonferencyjnych, także publikacje o innym charakterze, np. wspomnienia, eseje, katalogi wystaw, a nawet zbiory i antologie poezji.
Jednakże pozycje naukowe są w tym dorobku najważniejsze. Należy przy tym zwrócić uwagę, że znajduje się tu kilkanaście znaczących pozycji, które już wpisały się na trwałe w dorobek badań kaszuboznawczych oraz weszły do kanonu piśmiennictwa kaszubskiego.


W porządku chronologicznym książki wydane przez Instytut przedstawiają się następująco:


1997 r.

1.  Ks. Franciszek Manthey, O historii Kaszubów. Prawda i świadectwo,
     pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 1997 (w języku niemieckim, polskim i kaszubskim)
     - wydana z okazji rozpoczęcia Kongresu Pomorskiego.

-------------------------------------------------------------------

1998 r.

1.  Alojzy Nagel, Nie spiéwôj pusti nocy, Gdańsk 1998 - wydana wspólnie z redakcją "Pomeranii".

2.  Pomorze i morze w poezji, (antologia poezji), pod red. B. Arsoby, J. Borzyszkowskiego,
     Gdańsk 1998 - wydana wspólnie z Książnicą Pomorską w Szczecinie, dzięki wsparciu
     Wydawnictwa "Bernardinum" w Pelplinie, na zakończenie Kongresu Pomorskiego.

-------------------------------------------------------------------

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza


1999 r.

1.  Księga Jubileuszowa Królewskiego Miasta Starogardu, pod red. J. Borzyszkowskiego, t. 1, Starogard Gdański-Gdańsk 1998;
     t. 2, Starogard Gdański-Gdańsk 1999 – głównym wydawcą były władze miasta.

2.  Stryjec mało znany, Lębork 1998 – katalog do wystawy wydany wspólnie z Muzeum w Lęborku.

3.  Ks. Bernard Sychta, Kultura materialna Borów Tucholskich, odnalazł i wstęp napisał Józef Borzyszkowski, Gdańsk-Pelplin 1998.

4.  Świecie. Księga jubileuszu 800-lecia, pod red. J. Borzyszkowskiego, Świecie-Gdańsk 1998 – głównym wydawcą był Urząd Miasta w Świeciu.

5.  Józef Borzyszkowski, Jan Mordawski, Jerzy Treder, Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów. Historia, geografia, jăzëk
     i pismienizna Kaszëbów
, Gdańsk-Gduńsk 1999 – głównym wydawcą było Wydawnictwo Marek Rożak.

6.  Rodzina pomorska, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 1999 – wydana wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury.

7.  Ryszard Stryjec 1932-1997. Danziger Graphiker und sein Werk, Danzig-Düsseldorf 1999
     (katalog wystawy zorganizowanej w Instytucie Kultury Polskiej w Düsseldorfie).

8.  Cezary Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny, Gdańsk 1999.

9.  Dom słowa Anny Łajming, pod red. J. Kęcińskiej, Gdańsk 1999 – współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
     w Wejherowie.

10.  Borzyszkowy i Borzyszkowscy, t. VI, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk-Lipusz 1999 – współwydawcą był Oddział ZKP w Lipuszu.

11.  Bronisław Brandt, Moja saga wojenna 1939-1947, Gdańsk 1999.

12.  Jan Wojciechowski, W pomorskich lasach. Wspomnienia leśniczego-myśliwego, Gdańsk 1999 - współwydawcą był Zarząd Główny ZK-P.

13.  Bolesław Jażdżewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura, cz. III: Okres powojenny, Gdańsk 1999.

14.  Księga pamiątkowa Kongresu Pomorskiego. Gdańsk 1997 - Szczecin 1998, pod red. J. Borzyszkowskiego, S. Pestki,
       C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 1999 – współwydawcą był Zarząd Główny ZK-P.

15.  Marianne Wannow, Kaszubi. Die Kaschuben, tłum. M. Szewczyk, H. Nogossek, Gdańsk 1999.

16.  Cezary Obracht-Prondzyński, Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu, Gdańsk 1999 - współwydawcą był Zarząd Główny ZK-P.

17.  Acta Cassubiana, t. I, Gdańsk 1999.


-------------------------------------------------------------------

2000 r.

1.  Splitter von slawischen Gedichte. Okruchy poezji słowiańskiej, opr. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2000.

2.  Andrzej Romanow, Gdańsk zapomniany... Szkice z dziejów miasta 1914-1939, Gdańsk 2000.

3.  Problemy animacji kultury na Pomorzu, pod red. C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2000.

4.  Literatura kaszubska – książka, twórca i biblioteka, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2000.

5.  Jan Piepka, Krzyk ptaków, Gdańsk 2000.

6.  Muzea a dziedzictwo kulturowe Pomorza, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk-Wejherowo 2000 - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa
     i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

7.  Pomorze - mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność. Kaschubisch-Pommersche Heimat. Geschichte und Gegenwart,
     pod red. J. Borzyszkowskiego i D. Albrechta, Gdańsk-Lubeka 2000 – współwydawcą był Zarząd Główny ZK-P i Ostsee Akademie.

8.  Józef Borzyszkowski, Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gdańsk-Pelplin 2000
     - współwydawcą było WDP "Bernardinum".

9.  Zygmunt Szultka, Szkice historyczne o dawnej Łebie, Gdańsk 2000 – współwydawcą był Oddział ZK-P w Łebie.

10.  Losy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2000 – współwydawcą był Zarząd Główny ZK-P.

11.  Arno Giese, Królowa narodu, cz. I: Przewodnik po wybranych sanktuariach maryjnych Pomorza, Gdańsk-Pelplin 2000
       - współwydawcą było WDP "Bernardinum".

12.  Acta Cassubiana, t. II, Gdańsk 2000.


-------------------------------------------------------------------

2001 r.

1.  Józef Borzyszowski, Tam, gdze Kaszëb początk... Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin, Gdańsk-Karsin 2001.

2.  Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2001
     - wydana wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego.

3.  Badania kaszuboznawcze w XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2001.

4.  Ryszard Mielczarek, Budowa portu w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk 2001.

5.  Chrześcijaństwo na Pomorzu w X-XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk-Słupsk 2001
     - wydana wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego.

6.  Acta Cassubiana, t. III, Gdańsk 2001.


-------------------------------------------------------------------

2002 r.

1.  Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi - między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002
     - wydana wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego.

2.  Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2002
     - wydana wspólnie z Instytutem Herdera w Marburgu.

3.  Cezary Obracht-Prondzyński, Ku samorządnemu Pomorzu. Szkice o kształtowaniu się ładu demokratycznego, Gdańsk 2002
     - wydana wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego.

4.  Józef Borzyszkowski, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze - współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk 2002
     - wydana wspólnie z WDP "Bernardinum".

5.  Bolesław Jażdżewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura, cz. II: Mój udział w drugiej wojnie światowej, Gdańsk-Wejherowo 2002
     - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

6.  Pasje przyrodnika. Wspomnienia Józefa Pozorskiego, opr. B. Arsoba, Gdańsk 2002.

7.  Jan Piepka (Staszków Jan), Spiewa i lza, Gdańsk 2002.

8.  Marian Kubera, Władysław Sobecki, 1000 lat i co dalej..., Gdańsk-Wejherowo 2002 - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
     Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

9.  Marian Fryda,
Wieś pomorska w pierwszym okresie panowania pruskiego na przykładzie klucza gemelskiego w powiecie człuchowskim
     (1772-1830), Gdańsk 2002.

10.  Józef Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002
       - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

11.  Józef Borzyszkowski, Die Kaschuben, Danzig und Pommern, Gdańsk-Wejherowo 2002 - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
       Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

12.  Acta Cassubiana, t. IV, Gdańsk 2002.


-------------------------------------------------------------------

2003 r.

1.  Pro memoria. Róża Ostrowska (1926-1975), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2003
     - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

2.  Hieronim Rybicki, Nazywano ich Słowińcami, cz. II: Wybór źródeł, Gdańsk-Wejherowo 2003 – współwydawcą było Muzeum
     Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

3.  Joanna Schodzińska, Franciszek Sędzicki. Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2003 – współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa
     i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

4.  Cezary Obracht-Prondzyński, W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej. Studia i szkice, Gdańsk-Wejherowo 2003
     - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

5.  Bolesław Jażdżewski, Jôrmark w Borzëszkach, opr. E. Gołąbek, Gdańsk 2003.

6.  Pro memoria. Józef Bruski (1908-1974), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2003.

7.  Jowita Kęcińska, Geografia życia literackiego polskiego i kaszubskiego kręgu kulturowego na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1772-1920,
     Słupsk-Gdańsk 2003 – współwydawcą była Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.

8.  Instytut Kaszubski w latach 1996-2002, opr. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2003.

9.  Instytut Kaszubski w latach 1996-2003, opr. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2003.

10.  Józef Borzyszkowski, Tam gdze Kaszëb początk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin, II wyd., Gdańsk-Karsin 2003.

11.  Acta Cassubiana, t. V, Gdańsk 2003.


-------------------------------------------------------------------

2004 r.

1.  Pro memoria. Anna Łajming (1904-2003), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2004.

2.  Pro memoria. Lech Bądkowski (1920-1984). Żołnierz – pisarz – obywatel, zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2004.

3.  Ksiądz Patron Bolesław Domański (1872-1939) a tradycje Związku Polaków w Niemczech na Krajnie, red. J. Kęcińska,
     Gdańsk-Wielki Buczek 2004 - współwydawcą był oddział ZK-P w Wielkim Buczku.

4.  Józef Borzyszkowski, Alfons Klejna, Boże Męki. Krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach, Pelplin-Gdańsk 2004
     - współwydawcą było WDP "Bernardinum".

5.  Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Bąk - Karsin. Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny, zebrał i opracował J. Borzyszkowski,
     t. 7, Gdańsk 2004.

6.  Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, t. 2, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2004
     - współwydawcą było Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

7.  "Na początku było Oksywie". Księga pamiątkowa z okazji 750-lecia określenia granic parafii oksywskiej 1253-2003,
     zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Pelplin 2004 – współwydawcą było WDP "Bernardinum".

8.  Józef Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie, Gdańsk 2004 – współwydawcami było Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
     oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.

9.  Cezary Obracht-Prondzyński, Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, Gdańsk 2004.

10.  Paweł Dzianisz, Anna Kościelecka, Nadbałtyckie spotkania, Gdańsk 2004.

11.  Wysiedlenia na Pomorzu w latach 1944-1948, materiały pokonferencyjne pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2004
       - współwydawcą był Związek Przyjaciół Pomorza.

12.  Jerzy Affeltowicz, Gdy napisy w kamieniu porosną mchem. Z życia w Borach w XIX wieku, Gdańsk 2004.

13.  O życiu i twórczości Hieronima Derdowskiego (1852-1902), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2004
       - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

14.  Acta Cassubiana, t. VI, Gdańsk 2004.


-------------------------------------------------------------------

2005 r.

1.  Józef Borzyszkowski, The Kashubs, Pomerania and Gdańsk, tłum. T. Wicherkiewicz, Gdańsk-Elbląg 2005
     - współwydawcami było Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.

2.  Róża Ostrowska, Wyspa, Gdańsk 2005.

3.  Paweł Naczyk, Dziennik wojenny 1940-1947, opr. Z. Szultka, Gdańsk 2005.

4.  Jan Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005.

5.  Józef Borzyszkowski, Môdro kraina. Dzieje gminy Parchowo, Gdańsk-Parchowo 2005 – współwydawcą był Urząd Gminy Parchowo.

6.  Else-Elżbieta Pintus, Meine wahren Erlebnisse. Moje prawdziwe przeżycia, opr. J. Borzyszkowski, tłum. M. Szewczyk, Gdańsk 2005.

7.  Pro memoria. Maria Kowalewska (1921-2004), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005.

8.  Edmund Wittbrodt, Konwent europejski, Gdańsk 2005.

9.  Feliks Sikora, Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2005.

10.  Pro memoria. Leonard Brzeziński (1904-1984), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005.

11.  Pro memoria. Józef Ceynowa (1905-1991), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005.

12.  VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Muzea pomorskie - twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, red. C. Obracht-Prondzyński,
       Słupsk-Gdańsk 2005 – współwydawcą było Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

13.  Bajarz kaszubski. Bajki z "Gryfa" (1908-1912), opr. J. Borzyszkowski, Wejherowo-Gdańsk 2005, seria: "Biblioteka Kaszubska"
       - współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

14.  Acta Cassubiana, t. VII, Gdańsk 2005.

-------------------------------------------------------------------

2006 r.

1.  Andrzej Groth, Człuchów w latach 1772-1815. Z problematyki małego miasta pomorskiego, Człuchów-Gdańsk 2006
     - współwydawcą było Muzeum Regionalne w Człuchowie.

2.  Hanna Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badań – dzieje języka – zabytki – etymologie, Gdańsk 2006.

3.  Janusz Jasiński, Pomorze - Kaszuby. Artykuły, rozprawy, recenzje, polemiki, Gdańsk 2006.

4.  Gabriela Szubstarska, Na przekór..., Gdańsk 2006 (tomik wierszy).

5.  Ruch kaszubsko-pomorski w XIX-XXI wieku. W pięćdziesięciolecie upowszechniania kultury Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie
     Kaszubsko-Pomorskie
, katalog wystawy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czerwiec-lipiec 2006,
     Wejherowo 2006 - współwydawcami byli Nadbałtyckie Centrum Kultury i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-herowie.

6.  Ludowe Talenty 1971-2006, opr. T. Szymański, Gdańsk 2006 (wspólnie z Oddziałem Gdańskim ZK-P).

7.  Gerard Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (do 1525 r.), Gdańsk 2006.

8.  Krzysztof Jażdżewski, Kościerskie lasy. Nadleśnictwo Kościerzyna 1775-2005, Gdańsk-Kościerzyna 2006
     (wspólnie z Nadleśnictwem Kościerzyna).

9.  Historia Brus i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Brusy 2006 (wspólnie z Urzędem Miejskim w Brusach).

10.  Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., t. III, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006.

11.   Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich, red. J. Borzyszkowski,
C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006.

12.  Anna Kwaśniewska, Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub, Gdańsk 2006.

13.  Pro memoria. Tadeusz Bolduan (1930-2005), opr. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2006.

14.  Acta Cassubiana, t. VIII, Gdańsk 2006.

-------------------------------------------------------------------

2007 r.

1.  Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński,
Ludzie Czerska i okolicy XIX i XX wieku: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia
     nadania praw miejskich, Gdańsk-Czersk 2007 (wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Czersku).

2.  Hieronim Jarosz Derdowski, Kaszubes at Vienna. Kaszëbë pod Widnem, tłum. B. Krbechek, S. Frymark, Gdańsk 2007.

3.  Jan Drzeżdżon, Michał Drzymała albo tragedia narodowa, wstęp J. Kęcińska, Miasteczko Krajeńskie-Gdańsk 2007
     (wspólnie z ZK-P w Miasteczku Krajeńskim).

4.  Paweł Dzianisz, Trzy strzały, Gdańsk 2007.

5.  Leon Heyke - Świętopełk literatury kaszubskiej, red. J. Kęcińska; Gdańsk-Wejherowo 2007
     (wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej).

6.  Cezary Obracht-Prondzyński, Na kaszubskich rubieżach: Szkic o bytowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
     Bytów-Gdańsk 2007 (wspólnie z oddziałem bytowskim ZKP).

7.  Beata Kaczyńska-Zabrocka, Stoki marzeń, wstęp S. Pestka, Gdańsk 2007 (tomik wierszy).

8.  Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej: Doświadczenia polskie i niemieckie/Probleme und Herausforderungen
     der Interkulturellen Bildung: Deutsche und polnische Erfahrungen, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Wieżyca 2007
     (wspólnie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym).

9.  Parafia pelplińska i jej duszpasterze w XIX i XX w., red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Pelplin 2007 (wspólnie z Wydawnictwem „Bernardinum”).

10.  Pro memoria. Ks. Bernard Sychta (1907-1982) a Kociewie… Jego poprzednicy i następcy, zebrał i opracował J. Borzyszkowski,
      Gdańsk-Starogard Gdański 2007 (wspólnie z Pomorską Wyższą Szkołą Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim).

11.  Pro memoria. Edmund Jonas (1893–1940), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2007.

12.  Pomorski los. Opowieść Heleny Pluty z Nowych Prus, oprac. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2007.

13.  Andrzej Romanow, „Pielgrzym” pelpliński w latach 1869-1920, Gdańsk-Pelplin 2007.

14.  Tamara Sochacka, W języku motyli & ciem, wstęp S. Pestka, Gdańsk 2007 (tomik wierszy).

15.   Pro memoria Feliks Marszałkowski (1914-1987), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2007.

16.  Henryk Dawidowski, Z Kaszëbama ò Kaszëbach, Gdańsk 2007.

17.  Ziemia Człuchowska - Kaszuby - Pomorze, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Człuchów 2007
      (wspólnie z Muzeum Regionalnym w Człuchowie).

18.  Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2007.

19.  Gabriela Szubstarska, Wierzyłam w milczenie, Gdańsk 2007 (tomik wierszy).

20.  C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007 (4 wersje językowe - polska, kaszubska, angielska, niemiecka).

21.  F.S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, oprac., wstęp i przypisy J. Treder,
       Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 1, Gdańsk 2007.

22.  Literatura kaszubska: w nauce - edukacji - życiu publicznym, red. Z. Zielonka, Gdańsk 2007.

23.  H.J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł. Zełgôł dlô swoich druchów kaszubsczich...,
       oprac. J. Samp, J. Treder, E. Gołąbek, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 2, Gdańsk 2007.

24.  Kaszuby - ziemia - ludzie (album), oprac. J. Borzyszkowski, K. Rolbiecki, Gdańsk 2007.

25.  Pro memoria. Ks. Józef Tischner (1931-2000). Filozof szczęsnych darów, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2007.

26.  Acta Cassubiana, t. IX, Gdańsk 2007.

-------------------------------------------------------------------


2008 r.

1.  ks. Marian Miotk, Séw B
òżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc, Gdańsk 2008.

2.  Konrad Kaczmarek, Stolemowe znamię, Dzierzążenko-Gdańsk-Wielki Buczek 2008 (wspólnie z O/ZK-P w Wielkim Buczku).

3.  Aleksander Majkowski, Life and Adventures of Remus, translated by B. Krbechek and K. Gawlik-Luiken, Gdańsk 2008.

4.  Z zaborskiego matecznika. O Stanisławie Pestce - Janie Zbrzycy, red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2008.

5.  Pro memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004), opr. Józef Borzyszkowski, Gdańsk-Elbląg 2008 (wspólnie z EUH-E).

6.  W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku. IX Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Józef Borzyszkowski,
     Słupsk-Gdańsk 2008 (wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).

7.  Inwentarz powiatu człuchowskiego 1753, wyd. M. Fryda, Człuchów-Gdańsk 2008 (wspólnie z Muzeum Regionalnym w Człuchowie).

8.  Tradycje gdańskiej humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008 (wspólnie z UG).

9.  Dramaty Bernarda Sychty, opr., wstęp i przypisy J. Treder, J. Walkusz, seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 3, Gdańsk 2008.

10.  Pro memoria. Augustyn Szpręga (1896-1949), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2008 (wspólnie z Muzeum Zamkowym w Malborku).

11.  C. Obracht-Prondzyński, Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach - ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych,
       Gdańsk 2008.

12.  Paweł Dzianisz, Trzy strzały, wyd. III, Gdańsk 2008.

13.  Józef Borzyszkowski, Janina Kurowska, O Kaszubach w Kanadzie (1858-2008) w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
       w Wejherowie
, Gdańsk-Wejherowo 2008
(wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie).

14.  Acta Cassubiana, t. X, Gdańsk 2008.

-------------------------------------------------------------------

2009 r.

1.  Gdy myślę Gdańsk…, wstęp J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2009
     (wspólnie z Oddziałem Gdańskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego).

2.  Marian Szczodrowski, Gdańskie neofilologie: geneza, stan i perspektywa (Tradycje gdańskiej humanistyki. Suplement), Gdańsk 2009.

3.  Gabriela Szubstarska, a jednak..., Gdańsk 2009 (tomik wierszy).

4.  Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera. Deutsche Berichte über die Kaszuben
     im 19 Jahrhundert. Das Bild der Kaschuben in den Abhandlungen von G. L. Lorek, W. Seidel und F. Tetzner
,
     tłum. z języka niemieckiego M. Darska-Łogin, tłum. z jęz. polskiego M. Borzyszkowska-Szewczyk, A. Popien, red. naukowa J. Borzyszkowski,
     Gdańsk 2009.

5.  Konrad Kaczmarek, Obelnik. Opowieść bartna z pradziejów Krajny, Wielki Buczek-Gdańsk-Dzierzążenko 2009
     (wspólnie z Oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku).

6.  Wielkie Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska, Słupsk-Gdańsk 2009 (wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku).

7.  Dzieje Lęborka, praca zbiorowa pod redakcją J. Borzyszkowskiego, Lębork-Gdańsk 2009 (wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku).

8.  Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2004), red. J. Kęcińska-Kaczmarek, Gdańsk-Wielki Buczek 2009
     (wspólnie z Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wielkim Buczku, Stowarzyszeniem „Przyjazna Edukacja”, Studio „Oko”).

9.  Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski, Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Słupsk-Gdańsk 2009
     (wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku).

10.  Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku, oprac. J. Borzyszkowski, K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2009.

11.  Jan Rompski, Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 4,
       Gdańsk 2009.

12.  Józef Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, wstęp, katalog i redakcja A. Kwaśniewska, Gdańsk-Wejherowo 2009
       (wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie).

13.  Anna Kwaśniewska, Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje, osiągnięcia
       badawcze
, Gdańsk 2009.

14.  Acta Cassubiana, t. XI, Gdańsk 2009.

-------------------------------------------------------------------

2010 r.

1.  Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik - Jüdische Spuren in der Kaschubei. Ein Reisehandbuch,
     pod red. / hg. von M. Borzyszkowska-Szewczyk, Ch. Pletzing, Lübeck-Gdańsk 2010 (wspólnie z Academia Baltica Lübeck).

2.  Hieronim Jarosz Derdowski, Jasiek, Walek & Szemek…, tłum. B. Krbechek i S. Frymark, przedmowa i posłowie J. Borzyszkowski, Gdańsk 2010.

3.  Stowarzyszenie Odbudowy Gotyckiego Kościoła św. Jana w Gdańsku (1992-2001), wstęp i wybór dokumentów J. Borzyszkowski, Gdańsk 2010.

4.  Józef Borzyszkowski, Kazimierz Rolbiecki, Kaszuby. Ziemia i ludzie, Gdańsk 2010 (II wydanie albumu).

5.  Lech Bądkowski i Jerzy Pachlowski w tygodniku "Ziemia i Morze", red. J. Borzyszkowski, K. Kozłowski, Gdańsk-Szczecin 2010
     (wyd. wspólnie z Wydawnictwem "Dokument". Oficyną Archiwum Państwowego w Szczecinie).

6.  "Nasze korzenie". Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich, t. II, pod red. J. Borzyszkowskiego i T. Rembalskiego, Gdańsk 2010.

7.  Konrad Kaczmarek, Stenka, Jomsborg-Wolin 2010.

8.  Pro memoria. Albin Makowski (1908-1982), zebrał, opracował oraz wstępem opatrzył J. Borzyszkowski przy udziale A. Czapczyk,
     Gdańsk-Chojnice 2010 (wspólnie z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach).

9.  Monika Mazurek, Język - przestrzeń - pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, Gdańsk 2010.

10.  Aleksander Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, oprac. i przypisy J. Treder; wstęp J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska,
      J. Treder, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 5, Gdańsk 2010.

11.  Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., t. IV, red. J. Borzyszkowski, L. Molendowski, Gdańsk 2010.

12.  Józef Borzyszkowski, Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania - Kultura - Życie codzienne, Gdańsk 2010.

13.  Acta Cassubiana, t. XII, Gdańsk 2010.

-------------------------------------------------------------------

2011 r.

1.  Eryka Blaszczyk, Kaszubskie brzozy. Błędne ogniki Zachodu, tłum. M. Sacha, wstęp J. Borzyszkowski, Gdańsk 2011.

2.  Erika Blaszczyk, Im Irrlicht des Westens. Erinnerungen, Teil 2, oprac. M. Brandt, wstęp J. Borzyszkowski, Gdańsk 2011.

3.  Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, pod red. D. Kalinowskiego, Słupsk-Gdańsk 2011 (wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku).

4.  Paweł Dzianisz, Śródziemnomorze północy, Gdańsk 2011.

5.  Anna Łajming, Czterolistna koniczyna / The four leafed cloved, tłum. B. Krbechek, S. Frymark, wstęp J. Borzyszkowski, Gdańsk 2011.

6.  Karsin i Gmina - wczoraj i dziś, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2011.

7.  Wielkie Pomorze - tożsamość i wielokulturowość, red. A. Kuik-Kalinowska, Słupsk-Gdańsk 2011 (wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku).

8.  Jan Karnowski, Dramaty, oprac. i przypisy M. Cybulski; wstęp C. Obracht-Prondzyński, D. Kalinowski, M. Cybulski,
      Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 6, Gdańsk 2011.

9.  Gerhard Jeske, Anioł z Trąbką i inne opowiadania. Gdańskie obrazy pamięci 1938-1945, tłum. B. Kiebzak, oprac. M. Ossowski
      i J. Borzyszkowski, Gdańsk 2011,

10.  Pro memoria. Julian Rydzkowski (1891-1978), zebrał, oprac. i wstępem opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk-Chojnice-Wejherowo 2011
      (wspólnie z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach i MPiMK-P w Wejherowie),

11.  Adela Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011 (wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku),

12.  Pro memoria. Gerard Labuda (1916-2010), oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2011 (wspólnie z MPiMK-P w Wejherowie).

13.  Stanisław Pestka, W stolëcë chmùrników, red. Bożena Ugowska, Gdańsk 2011.

14.  Nekropolie Pomorza, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2011 (wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury).

15.  Józef Borzyszkowski, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdańsk 2011 (wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim).

16. Acta Cassubiana, t. XIII, Gdańsk 2011.

-------------------------------------------------------------------

2012 r.

1.  Ernst Seefried-Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Ein Beitrag zur Volks- und Landeskunde der Kaschubei /
     Izydor Gulgowski, O nieznanym ludzie w Niemczech. Przyczynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub, przekład M. Darska-Łogin,
     red. naukowa i wstęp J. Borzyszkowski, Berlin 1911 - Gdańsk 2012.

2.  Jan Karnowski, Aleksander Majkowski. Wspomnienia - listy - uwagi, oprac. i wstęp J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012
     (wspólnie z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim).

3.  Jerzy Affeltowicz, Spełnione nadzieje. Ze wspomnień z Borów Tucholskich i Zaborów u schyłku XIX wieku, Gdańsk 2012.

4.  Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich, t. III, red. J. Borzyszkowski, T. Rembalski, Gdańsk 2012.

5.  Sylwia Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa polskiej ludności w województwie gdańskim po II wojnie światowej,
     Gdańsk 2012.

6.  Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyke, Poezja mlodokaszubów, oprac. i przypisy H. Makurat; wstęp J. Borzyszkowski,
     A. Kuik-Kalinowska, H. Makurat, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 7, Gdańsk 2012.

7.  Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012.

8.  Losy różne, miejsca wspólne. W krainie wielu kultur, języków i smaków, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Bytów 2012
     (wspólnie z oddziałem ZK-P w Bytowie).

9.  Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, red. M. Klinkosz, Z. Lica (wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim).

10.  Konrad Kaczmarek, Sine, "Biblioteczka Wikinga", nr 4, Gdańsk-Wielki Buczek 2012 (wspólnie z oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku).

11.  Emilia Glugla, Anioły skrzydłami dotykają ziemi, wybór i wstęp J. Kęcińska-Kaczmarek, Wielki Buczek 2012
       (wspólnie z oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku).

12.  Franciszek Fenikowski - Kaszuby na nowo opisane, red. D. Kalinowski, Gdańsk-Słupsk 2012 (wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku).

13.  Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Młodokaszubi. Szkice biograficzne, Gdańsk 2012 (wspólnie z ZK-P).

14.  Acta Cassubiana, t. XIV, Gdańsk 2012.

-------------------------------------------------------------------

2013 r.

1.  Jerzy Kuniewski, Kobieta na Kaszubach i jej doświadczenie rzeczywistości. Studium z pogranicza socjologii i etnografii, Gdańsk 2013.

2.  Jan Trepczyk, Aleksander Labuda, Jan Rompski, Stefan Bieszk, Franciszek Grucza, Feliks Marszalkowski, Poezja zrzeszyńców,
     oprac. i przypisy H. Makurat; wstep J. Borzyszkowski, D. Kalinowski, H. Makurat, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 8, Gdansk 2013.

3.  Bożena Stelmachowska, Słowińcy - ich dzieje i kultura (do 1956), opr. A. Kwaśniewska, Gdańsk-Kluki 2013
     (wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).

4.  Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica, Gdańsk 2013 (wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim).

5.  Wielkie Pomorze. Kultura i sztuka, red. D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk-Słupsk 2013 (wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku).

6.  Przywracając pamięć… O żydowskich mieszkańcach Ziemi Bytowskiej, red. M. Borzyszkowska-Szewczyk, Bytów-Gdańsk 2013
     (wspólnie z "Kurierem Bytowskim").

7.  Pro memoria. Stefan Bieszk (1895-1964), zebrał i oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013.

8.  Pro memoria. Jan Piepka (1926-2001), zebrał i oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013.

9.  Jowita Kęcińska, Remusową stegną, Złotów 2013.

10.  Anna Łajming, Czerwone róże / Red roses, tłum. B. Krbechek i K. Gawlik-Luiken, przedmowa J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013.

11.  Paweł Dzianisz, Brulion hipochondryka, czyli o szlachetnym zdrowiu więcej niż mendel inności, [słowo wstępne] J. Borzyszkowski,
       Gdańsk 2013.

12.  Eryka Blaszczyk, Pij braciszku pij / Trink, Brüderlein trink, tłum. M. Sacha, przedmowa J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013.

13.  s. Dorota Irena Depka OSB, Przypisy, wstęp ks. abp T. Gocłowski i J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013 (tomik wierszy).

14.  Sławina Kwidzińska, Esencja wyobraźni, [słowo wstępne] H. Słojewska, Gdańsk 2013 (tomik wierszy).

15.  W cieniu morza czasu. Literackie obrazy Kaszub i Gdańska, red. M. Borzyszkowska-Szewczyk, Gdańsk 2013.

16.  Acta Cassubiana, t. XV, Gdańsk 2013.

-------------------------------------------------------------------

2014 r.

1.  Anna Łajming, Childhood / Dzieciństwo. Memoirs / Wspomnienia I, tłum. B. Krbechek i S. Frymark, przedmowa J. Borzyszkowski,
     Gdańsk 2014.

2.  Frank Meisler, Zaułkami pamięci. Gdańsk - Londyn - Jaffa, tłum. A. Teperek i A. Szewczyk, oprac. M. Borzyszkowska-Szewczyk,
     seria: Stegnami pomorskiego pogranicza, Gdańsk 2014.

3.  Paweł Dzianisz, Raptularzyk z początków Trzeciego Tysiąclecia, Gdańsk 2014.

4.  Konrad Kaczmarek, Na skraju puszczy, Gdańsk-Wielki Buczek 2014.

5.  Roman Klebba, Z Kłanina w świat - między Gdańskiem a Gdynią. Wspomnienia, oprac. T. Rembalski i J. Borzyszkowski, wstęp J. Borzyszkowski,
     Gdańsk-Gdynia 2014 (wspólnie z Muzeum Miasta Gdyni).

6.  Franciszek Sędzicki, Utwory kaszubskie, opr. M. Cybulski, D. Kalinowski, J. Schodzińska, seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Tom 9,
     Gdańsk 2014.

7.  Hanna Makurat, Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub, Gduńsk 2014.

8.  Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu - pogranicza kultury, redakcja C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska, Gdańsk 2014.

9.  Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców, red. J. Borzyszkowski,
     Gdańsk 2014 (wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim).

10.  Paweł Dzianisz, Zapamiętane. Jak odżywał mickiewiczowski Śmiełów, Gdańsk 2014.

11.  Acta Cassubiana, t. XVI, Gdańsk 2014.

-------------------------------------------------------------------


Ponadto z inicjatywy Instytutu przy udziale J. Borzyszkowskiego ZG ZK-P wydał w 2001 r. publikację Leona Lubeckiego pt. Preparowanie dokumentów i fałszowanie niektórych epizodów historii Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski".

Co roku Instytut Kaszubski prezentuje swoje wydawnictwa na Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej w Kościerzynie, otrzymując tam wysokie wyróżnienia. W 2003 roku biografia A. Majkowskiego została wyróżniona pierwszą nagrodą, a w 2004 r. tę samą nagrodę otrzymał album o kapliczkach i krzyżach przydrożnych na Kaszubach. W tymże roku ponadto zbiór opowiadań Bolesława Jażdżewskiego
Jôrmark w Borzëszkach otrzymał nagrodę drugą w tej samej kategorii. Zaś w 2005 r. wyróżnienie otrzymały wspomnienia Elsy Pintus.

Pamiętając, że pierwsza książka sygnowana przez Instytut ukazała się w 1997 r. można stwierdzić, że co roku do rąk osób zainteresowanych Kaszubami i Pomorzem trafia dziesięć instytutowych wydawnictw. Wydaje się, że nie jest to mało, zważywszy, że całe wydawnictwo opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków Instytutu. Rezygnują oni też z honorariów autorskich, wynagrodzenia za wykonane projekty graficzne, tłumaczenia itd., przeznaczając zaoszczędzone w ten sposób środki na dalszy rozwój organizacji i realizację jej statutowych celów.

Ponadto należy podkreślić, że dzięki aktywności wydawniczej Instytutu zaczęły się pojawiać pierwsze prace naukowe pisane w języku kaszubskim. Publikowano także wspomnienia i poezję pisane w tym języku, dbano o tłumaczenia utworów kaszubskich na inne języki. Wydano też ważne prace o Kaszubach w językach angielskim i niemieckim, ułatwiając zagranicznym odbiorcom dotarcie do miarodajnej i rzetelnej informacji o tej społeczności.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.