Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2013 - tom XV


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Marion Brandt (Gdańsk), Bije blaszany bębenek. Günter Grass, Gdańsk
            i "przełamanie niepamięci"
       Zuzanna Szwedek-Kwiecińska (Słupsk-Gdańsk), Legenda o pustelniku
            - mit o ocaleniu
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Ks. Janusz St. Pasierb (1929-1993)
            a małe i wielkie Ojczyzny Europy
       Zygmunt Szultka (Słupsk), Pastor Paul Bolduan. Ze studiów nad XVII-wiecznym
            piśmiennictwem i kulturą Pomorza
       Michał Hinc (Gdańsk), Nadzieja Demokracji. Polskie Stronnictwo Ludowe
            w powiecie morskim w latach 1945-1947
       Shinsuke Hosoda (Kyoto), Historia i aktualna sytuacja mniejszości etnicznych
            w Polsce i Japonii na przykładzie Kaszubów, Ajnów i Okinawańczyków
       Aleksandra Cicharska, Łukasz Dopierała (Gdańsk), Przemiany struktur
            i procesów demograficznych w gminie Sierakowice
       Marika Markowska (Gdańsk), Kaszubska Baśka w nowej odsłonie
       Beata Milewska (Gdańsk), Kaszubskie przymiotniki paradygmatyczne
            (stan współczesny)
       Justyna Pomierska, Aneta Lewińska (Gdańsk), Przysłowia w elementarzach
            z Pomorza Gdańskiego z lat 1840-1920 a zbiory paremiograficzne
            Floriana Ceynowy


CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

       Kazimierz Kozłowski (Szczecin), Dlaczego zostałem Kaszëbą
       Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga), Sopocka Alma Mater
       Zygmunt Szultka (Słupsk), Profesor Gerard Labuda w moich wspomnieniach


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Andrzej Groth (Gdańsk), Rejestr pogłównego generalnego z 1662 roku
            dla powiatów mirachowskiego, tucholskiego i człuchowskiego
       Grzegorz Berendt (Gdańsk), I sekretarz KW PZPR w Gdańsku o sprawach
            kaszubskich z lat 1960-1966


CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne

       Stanisław Salmonowicz (Toruń), O losach ludności rodzimej Pomorza
            Gdańskiego w latach 1939-1950
       Witold Molik (Poznań), Agnieszka Chlebowska, "Stare panny", wdowy
             rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914
            na przykładzie prowincji Pomorze, Wydawnictwo Naukowe
            Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Alojzy Nagel, Moje wiérztë. Poezje zebrane,
            Wydawnictwo Region, Gdynia 2010
       Krzysztof Prokop (Gliwice), Jerzy Karol Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki
            jako biskup chełmiński i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator
            (1600-1610), (Euntes Docete, t. 10), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
            Mikołaja Kopernika, Toruń 2011
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), [Józef Łęgowski], Kaszuby i Kociewie.
            Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej
            części Prus Zachodnich. Zebrał i opracował Dr Nadmorski, Poznań
            Czcionkami Dziennika Poznańskiego 1892. Reprint Wydanie I,
            Wydawnictwo Maszoperia Literacka Sp. z o.o.; Gdańsk 2013

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualnoci
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), "Rocznik Toruński", t. 38 i t. 39, Towarzystwo
            Miłośników Torunia i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2011 i 2012
       Aleksander Klemp (Gdynia), Inwentarze starostwa człuchowskiego z lat 1676 i 1696 wraz z inwentarzami wsi Debrzno i
            Małe Chojniczki, wydał Marian Fryda przy współudziale Krzysztofy Monikowskiej, Muzeum Regionalne w Człuchowie,
            Człuchów 2011
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), "Westpreussen-Jahrbuch" Aus dem Land an der unteren Weichsel. Band 63, Herausgeber
            Hans-Jürgen Kämpfert in Zusammenarbeit mit Waltraud von Schaewen-Scheffler, Armin Fenske und Reinhard M. W. Hanke.
            Im Auftrage der Landsmannschaft Westpreussen, Westpreussen - Verlag-Münster 2013
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Rok 1863. Prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach.
            Wybór i opracowanie Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasparek. Biblioteka Olsztyńska nr 64. Edycja wspólna
            Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013
       Justyna Pomierska (Gdańsk), Więcej niż dokument. Pro memoria. Stefan Bieszk (1895-1964). Zebrał, opracował oraz wstępem
            i komentarzami opatrzył Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2013
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim.
            Wstęp i oprac. Jan Chłosta, Biblioteka Olsztyńska nr 62, Wyd. Ośrodka Badań Naukowych i Towarzystwa Naukowego
            im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Paradisus Mariae. Kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w Kartuzach. Die künstlerische Kultur
            des kaschubischen Marienparadieses von Karthaus. Zdjęcia Leszek Żurek, tekst Krzysztof Maciej Kowalski, Oficyna Cassubia
            Felix - Rumina, Kartuzy - Rumia 2012
       Tomasz Rembalski (Gdańsk), Noty wydawnicze 2013


CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

     •  Honorowe Członkostwo Instytutu Kaszubskiego dla Prof. Hanny Popowskiej-Taborskiej
              Laudacja - Jerzy Treder, Profesor Hanna Popowska-Taborska - wybitna slawistka, pomorzoznawczyni i kaszubolog
    •  Tomasz Rembalski, Cezary Obracht-Prondzyński, Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2013 roku


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

       Józef Borzyszkowski, Życie i dokonania Profesora Stanisława Gierszewskiego (1929-1993) a Gochy i Zabory
            (w dwudziestolecie śmierci)
       Józef Borzyszkowski, Jan Machut (1937-2006) - nauczyciel, społecznik, organizator życia kulturalnego w Kościerzynie i powiecie
              oraz działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
       Józef Borzyszkowski, Sokrat Janowicz (1936-2013) - Pisarz Obojga Narodów
       Józef Borzyszkowski, Ks. Stanisław Czapiewski (1911-2013) - jezuita, kapelan Wojska Polskiego i opiekun młodzieży na Bliskim
              Wschodzie; w Ameryce organizator pomocy dla misji w Afryce, autor wspomnień
       Józef Borzyszkowski, Lech Bolt (1938-2013) - dr med., ginekolog i położnik, lekarz, przyjaciel i humanista
       Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Edmund Kosznik (1921-2013) z Ostrzyc - emerytowany proboszcz parafii Goręczyno, nestor kapłanów
              diecezji pelplińskiej
       Józef Borzyszkowski, Józef Chełmowski (1934-2013) - wybitny twórca ludowy, rzeźbiarz, malarz - na szkle i płótnie, konstruktor,
              kolekcjoner, pszczelarz i filozof
       Kazimierz Kozłowski, Literat-marynista, piewca ziemi i morza, Pomorza Jerzy Pachlowski (1930-2012)


----------------------------------
Rok 2013 - tom XV (pdf)

       strony_01-456

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.