Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2011 - tom XIII


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Eugeniusz Gòłąbk (Chwaszczëno / Chwaszczyno), Ò terminologii bédowóny
               przez Radzëznã Kaszëbsczégò Jãzëka
       Justyna Pomierska (Gdańsk), Zbieżności kaszubsko-cieszyńskie w paremiografii
       Lechosław Jocz (Lipsk), Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego
               na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście słowiańskim.
               Wybrane problemy w aspekcie porównawczym
       Zenon Lica (Gdańsk), Językowa przeszłość Pomorza utrwalona w nazwiskach
       Tadeusz Derlatka (Lipsk), O najważniejszych zjawiskach w poezji kaszubskiej
               i serbołużyckiej po roku 1989: próba ujęcia konfrontatywnego
       Daniel Kalinowski (Słupsk), Remus teatralizowany. Z problemów inscenizacji
               i poetyki
       Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Gdańsk), Patrząc ku przyszłości?
               Relacje z podróży w strony rodzinne potomków starych rodów z Pomorza
               Zachodniego i Prus Wschodnich
       Roland Borchers (Berlin), Zbrodnie nazistowskie w powiecie kościerskim jesienią
               1939 roku
       Michał Hinc (Gdańsk), Kułak - synonim zła. Polityka "klasowania wsi" w prasie
               pomorskiej w okresie kolektywizacji
       Daniel Czerwiński (Gdańsk), Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu
               Bezpieczeństwa Publicznego w Kartuzach w 1945 r. - próba portretu
               zbiorowego
       Kazimierz Ostrowski (Chojnice), Chojnickie czasopisma regionalne po II wojnie
               światowej
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Nieco o renesansie i współczesności
               samorządności na Pomorzu Gdańskim
       Kazimierz Kozłowski (Szczecin), Arcybiskup Kazimierz Majdański - budowniczy
               pomostów
       Krzysztof Rafał Prokop (Gliwice), Małopolska, Kraków i Uniwersytet Jagielloński
               w naukowej biografii Profesora Gerarda Labudy
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński
               - ich misja i nasze miejsce w regionie i świecie
       Jerzy Kuniewski (Gdańsk), Kobiety z Kaszub o przyjaźni
       Anna Łubińska (Gdańsk), Między nowoczesnością a tradycją. Tożsamość
               kaszubska a ponowoczesna indywidualizacja w perspektywie badań
               nad Klubem Studenckim "Pomorania"


CZĘŚĆ II. Materiały źródłowe

       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Trzy dokumenty dotyczące dziejów ruchu
               kaszubskiego po wojnie. Wprowadzenie
               - Andrzej Bukowski, Sytuacja na Kaszubach [1946]
               - Tadeusz Bolduan, Zasady naszego działania [1959]
               - Tadeusz Bolduan, Pro et contra [1960]
       Janina Kurowska (Wejherowo), Spuścizna Lubomira Szopińskiego i jego rodziny
               w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
               w Wejherowie----------------------------------
Rok 2011 - tom XIII (pdf)

       strony_01-536

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza


Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.