Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2010 - tom XII


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Milosz Řeznik (Chemnitz), Svatopluk a Mestwin jako kašubská místa paměti.
               K procesu jejich formavání v mladokašubské
               tradici - Majkowski, Karnowski, Heyke (1905-1939)
    
  Daniel Kalinowski (Słupsk), Ścinanie kani Jana Rompskiego. Dawna i współczesna
               moc rytuału
       Jan Chłosta (Olsztyn), Kaszubi - Pomorzanie i Wielkopolanie wśród duchowych
               przewodników życia narodowego na południowej Warmii i Mazurach
               w II poł. XIX i na pocz. XX wieku
       Zygmunt Szultka (Szczecin), Ojcze nasz ze Szczenurza
       Jan Mordawski, Aleksandra Cicharska (Gdańsk), Stosunki etniczne w zachodniej
               części województwa pomorskiego
       Maria Olga Sikorra (Gdańsk), Prasa gdańska w stanie wojennym (1981-1983).
               (Przegląd problemowy)
       Jerzy Treder (Gdańsk), Normalizacja języka w reedycjach dzieł literatury
               kaszubskiej (na marginesie nowego wydania dramatów B. Sychty)
       Lechosław Jocz (Lipsk), O wybranych aspektach badań nad fonetyką języków
               mniejszościowych
       Tomasz Derlatka (Lipsk), O typologicznych podobieństwach największych utworów
               prozatorskich Kaszubów i Serbołużyczan (tezy)
       Tomasz Derlatka (Lipsk), Sorabistyka na Uniwersytecie Lipskim
       Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Biskupi Kaszubi w "Nowym Świecie" oraz sukcesja
               apostolska ich i pozostałych katolickich biskupów z Kaszub


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Henryk Muszyński (Gniezno), Moje kaszubskie korzenie
    
  Ulrich Drechsel (Gryfia), Moja droga do Polski - migawki z pięciu dziesięcioleci


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Dokumenty dotyczące postawy narodowej
               Kaszubów w okresie II wojny światowej i programu ruchu
               kaszubsko-pomorskiego w początkach działalności Zrzeszenia
               Kaszubskiego w latach 1956-1960
       Alfred Schöning, Die Kaschuben (1942)
       Lech Bądkowski, Informacje o działalności prezydium Komitetu Założycielskiego
               Zrzeszenia Kaszubskiego (1956)
       Józef Osowicki, W poszukiwaniu właściwej drogi dla Zrzeszenia Kaszubskiego
               (1957)


----------------------------------
Rok 2010 - tom XII (pdfy)

       strony_01-160
       strony_161-320
       strony_321-504

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.