Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2009 - tom XI


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Marek Cybulski (Gdańsk), Kaszëbizna w Trójmiescym - socjolingwistnô
               charakteristika
       Eugeniusz Gołąbek (Chwaszczëno / Chwaszczyno), Spiérka o wzór lëteracczi
               kaszëbiznë
       Dušan-Vladislaw Paždjerski (Gdańsk), Kaszubskie wątki w Słowniku
               etymologicznym języka serbskiego
       Tomasz Derlatka (Lipsk), "Ich melde gehorsamst, Jesusmaria! Es stimmt nicht!"
               - Oder Literaturtheorie und Problem der "kleinen"
               Literaturen (Erwägungen am Beispiel des "literarischen Raumes")
       Jens Stüben (Oldenburg), Zwischen Lokalgeschichte und Kulturpolitik.
               Zur Literatur der Freien Stadt Danzig der Jahre 1920 bis 1933
       Zenon Lica (Gdańsk), Polskie adaptacje morfologiczne nazwisk pomorskich
               genetycznie niemieckich
       Małgorzata Milewska-Stawiany (Gdańsk), O kaszubskich deminutywnych
               formacjach osobowych
       Ewa Rogowska-Cybulska, Marek Cybulski (Gdańsk), Obraz książki w dwu
               słownikach kaszubszczyzny literackiej (Ramułta i Gołąbka)
       Danuta Stanulewicz (Gdańsk), Słownictwo barw w języku kaszubskim - próba
               ustalenia zbioru nazw podstawowych
       Jerzy Treder (Gdańsk), O frazeologii dialektalnej ponownie
       Lucyna Warda-Radys (Gdańsk), Mowa zwierząt w Słowniku gwar kaszubskich
               Bernarda Sychty
       Leszek Selin (Jastarnia), Nazwy zwierząt i ich funkcje w Modrej krainie
               Alojzego Budzisza (w przekładzie Jana Drzeżdżona)
       Lutz Oberdörfer (Greiswald / Gryfia), Die Entstehung der Freien Stadt Danzig
               im internationalen Kontext
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), O problematyce kaszubskiej na łamach
               "Rocznika Gdańskiego" 1927-2006
       Urszula Kęsikowa (Słupsk), O pewnym typie porównań w Remusie Majkowskiego


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Kazimierz Kozłowski (Szczecin), Wokół procesów społecznych i losów jednostek
               na Pomorzu Zachodnim 1945-2009


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Lidia Pszczółkowska (Gdańsk), Lech Bądkowski w spuściźnie Marii
               Boduszyńskiej-Borowikowej (1910-1992)
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Lech Bądkowski do Tadeusza Fiszbacha,
               sekretarza KW PZPR w Gdańsku. (Korespondencja z lat 1971-1973)


----------------------------------
Rok 2009 - tom XI (pdfy)

       strony_01-165
       strony_166-330
       strony_331-512

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.