Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2008 - tom X

       Profesor Elżbiecie Zawackiej


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Hanna Makurat - Kòdifikacjô kaszëbiznë w Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò
               Jãzëka rok 2007 w kònfrontacji z wëmôgama żëwégò
               kaszëbsczégò jãzëka i niechtërnyma teòriama normatiwny lingwisticzi
       Eugeniusz Gołąbek - "Bóle pòrodowé" kaszëbiznë lëteracczi na przëkładze
               ùczbòwnika "Zôrno mòwë"
       Marcin Kurr - Studenci Bytowa, Lęborka i Łeby w okresie średniowiecza
               do 1525 roku
       Anna Kwaśniewska - Udział Wandy Brzeskiej w badaniach etnograficznych
               Pomorza
       Michał Kargul - Administracja leśna w dobrach królewskich w świetle lustracji
               województwa pomorskiego z 1765 roku
       Magdalena Lemańczyk - Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży należącej
               do Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
       Agata Bachórz - Obraz kultury polskiej w oczach Rosjan w Gdańsku
       Aleksander Łosiński - Gochy i Zabory w badaniach kaszuboznawczych
       Józef Borzyszkowski - Skanseny we Wdzydzach i Nadolu - założenia, nadzieje
               a rzeczywistość
       Iwona Maciejewska - Udział Pomorza Gdańskiego i Ziemi Chełmińskiej
               w procesie urodzin ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego
       Andrzej Gąsiorowski - Powojenna współpraca byłego funkcjonariusza gestapo
               Jana Kaszubowskiego z wywiadem komunistycznym (w świetle
               odtajnionych ostatnio dokumentów)


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Gerard Labuda - Obodryci, Wieleci, Kaszubi a Polacy i Niemcy - na drogach
               zagubionej i odnalezionej wspólnoty


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Roland Borches/Eitelfriedrich May - Jesień 1939 roku w Kościerzynie
 
      Aleksander Klemp - Marzec 1968 roku - wspomnienia po 40 latach
       Józef Borzyszkowski - Marzec 68 w środowisku Klubu "Pomorania" i Zrzeszenia
               Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku----------------------------------
Rok 2008 - tom X (pdfy)

       strony_01-240
       strony_241-384

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.