Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2007 - tom IX


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Ewa Siatkowska - Dziś i jutro literackiej kaszubszczyzny i dolnej łużycczyzny
       Ewa Siatkowska - Trudne początki drogi do literackiej kaszubszczyzny
       Hanna Makurat - Aksjologiô kaszëbskojăzëkowëch tekstów
       Jerzy Treder - O kaszëbiznie tłómaczeniô Triptiku Rzimsczégo
       Jerzy Treder - Czesi o kaszubszczyźnie literackiej. (Z kontaktów L. Bądkowskiego
               z R. Raczyńskim)
       Jerzy Treder - Historyk o nazwach Gdańsk i Gdania
       Józef Borzyszkowski - Od Koscelnégo ë Smătka do Remusa - lëteracczé dokôzë
               i udbë Aleksandra Majkowsczégo
       Stanisław Janke - Kaszëbskô proza od 1989 roku
       Angelika Dąbal, Antoni Kakareko - Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego
               w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
       Krzysztof Halicki - "Gregorianum" (1931-1939). Miesięcznik Gimnazjum w Świeciu
               nad Wisłą
       Włodzimierz Stępiński - Arystokratka i Grandseigneurs protestanckiej konspiracji
               niemieckiego Wschodu przeciw Hitlerowi w okowach
               hagiografii historycznej
       Monika Mazurek - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - kwestie polityczne w świetle
               przeprowadzonych badań w organizacji


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Stanisław Achremczyk - Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha
               Kętrzyńskiego 1961-2005


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Andrzej Romanow - Poznańskie reperkusje założenia i sprzedaży "Gazety
               Gdańskiej" przez red. Bernarda Zygmunta Milskiego.
               (Nieznany memoriał B.Z. Milskiego z 28 września 1910 r.)


----------------------------------
Rok 2007 - tom IX (pdfy)

       strony_01-80
       strony_81-160
       strony_161-320

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.