Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2006 - tom VIII

       Profesorowi Gerardowi Labudzie...


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Błażej Śliwiński - O rzece "Gdani" i początkach Gdańska. Uwagi historyka
               do ustaleń językoznawców
       Bogdan Wachowiak - Pankowie w wizytacjach domeny bytowskiej z drugiej
               połowy XVI wieku
       Tadeusz Białecki - Wytyczenie granicy państwowej na zachód od Szczecina
               i Świnoujścia w 1945 roku
       Janusz Jasiński - Spory o polskość mazurskiego poety Michała Kajki
       Jan Chłosta - Związki kulturalno-narodowe południowej Warmii z Pomorzem
               w końcu XIX i na początku XX wieku
       Andrzej Sakson - Przestrzeń symboliczna w Kraju Kłajpedzkim
       Hanna Popowska-Taborska - Refleksje na marginesie badań kaszubskich
               zabytków językowych
       Ewa Rzetelska-Feleszko - Z problemów językowych przeszłości Pomorza
               Zachodniego
       Jerzy Treder - Współczesne tendencje rozwoju kaszubszczyzny. Język kaszubski
               w literaturze, szkole, Kościele i mediach
       Angelika Dąbal, Antoni Kakareko - Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego
               w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
       Eugeniusz Gołąbek - "Kaszëbsczi słowôrz normatiwny" w przërównanim
               ze słowôrzama A. Labudë i J. Trepczika. Rozmajité tipë lëteraczci
               kaszëbiznë. Uprocëmnienié să do mowny nalecëznë polsczi i niemiecczi
       Ewa Siatkowska - Kaszubskie elementy w sorabistyce warszawskiej


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Roman Wapiński - O poznawaniu dziejów Pomorza i dostrzeganiu ich złożoności
       Roman Wapiński - Peregrynacje


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Antoni Kakareko - Andrzeja Bukowskiego widzenie tożsamości pomorsko-
               kaszubsko-polskiej: trzy przyczynki źródłowe
       Józef Borzyszkowski - O ideologii pomorskiej i początkach Zrzeszenia
               Kaszubskiego... kilka dokumentów
       Włodzimierz Stępiński - Administracja państwowa Pomorza Zachodniego
               o kaszubszczyźnie i tzw. polskim niebezpieczeństwie
               w końcu XIX i na początku XX w. w świetle wybranych dokumentów
       Edmund Włodarczyk - Niemiecka i polska ocena położenia ludności polskiej
               i kaszubskiej w 1930 roku we wschodnich powiatach prowincji
               zachodniopomorskiej


----------------------------------
Rok 2006 - tom VIII (pdf)

       strony_01-400

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.