Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2005 - tom VII


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Stefan Ewertowski - Narody w "Nowej Europie"
       Monika Mazurek - Czynniki wyznaczające tożsamość kaszubską - język,
               rodzina czy terytorium - próba odpowiedzi na pytanie
       Jarosław Załęcki - Bild der deutschen im Bewusstsein der kaschubischen
               Bevolkerung; sowie der jungen Danziger
       Józef Borzyszkowski - O familëji i kaszëbsczi stegnie ksădza Antóna i szkólnégo
               Alekségo - bracynów Peplińsczich
       Jerzy Treder - Kaszebizna dokôzów Antóna i Alekségo Peplińsczich
       Barbara Pisarek - "A spiéwie moi dóm taczi tón, be mógł jă spiéwac prosty
               czë pón" (Antoni Pepliński). O poetnych dokôzach bracynów
               Antóna i Aleksa Peplińsczich
       Jowita Kęcińska - Jakich pisarzy i jakie środowiska pisarskie dawało Pomorze
               literaturze polskiej (wnioski z geografii urodzin i ośrodków)
       Małgorzata Dudziak - Przestrzeń "Dzieciństwa" Anny Łajming
       Krzysztof R. Prokop - Tematyka kaszubska w publikacjach księdza profesora
               Tadeusza Glemmy
       Grzegorz Berendt - Krokowa i okolice w okresie "upiornej dekady" (1939-1949)
       Zygmunt Szultka - Uzupełnienia do biogramu pastora Szymona Krofeja i jego
               familiantów na wolnym sołectwie w Dąbiu
       Edward Breza - Wybrane nazwiska pomorskie (cd.)
       Ewa Rogowska-Cybulska, Marek Cybulski - Nazwy własne w kaszubskim
               elementarzu


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Jerzy Kmieciński - Wzajemne relacje europejskiej i globalnej świadomości
               historycznej w procesie integracji


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Anna Kwaśniewska - Wstęp do artykułu Adama Fischera "Działalność
               naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii"
       Adam Fischer - Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii
               i etnologii
       Józef Borzyszkowski - O losach archiwaliów parafialnych na Kaszubach.
               (Na marginesie "Dziejów Brus i okolicy")
       Tomasz Rembalski - Metryki chrztów parafii bruskiej z lat 1643-1649
       Piotr Semków - Zapomniane dokumenty V Rewiru Policyjnego w Wolnym Mieście
               Gdańsku


----------------------------------
Rok 2005 - tom VII (pdf)

       strony_01-400

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.