Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2004 - tom VI


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Andrzej Groth - Kościerzyna w latach 1772-1806. Z problematyki małego miasta
               pomorskiego
       Zygmunt Szultka - Profesor Peter Friedrich Kanngiesser - zapomniany badacz
               słowiańszczyzny i kaszubszczyzny
       Zygmunt Szultka - W kwestii tłumaczenia i wydawania przez Floriana
               S.W. Ceynowę Małego katechizmu Marcina Lutra
       Andrzej Romanow - Kaszubi i Kaszuby w problematyce pelplińskiego "Pielgrzyma"
               1869-1920
       Wojciech Skóra - Liczebność, rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów
               w powiecie lęborskim w dwudziestoleciu międzywojennym
       Pola Pauba - Muzyka w "Życiu i przygodach Remusa" Aleksandra Majkowskiego
       Józef Borzyszkowski - Józef Lipski (1920-2000) - droga życiowa zwykłego
               szkólnego na Zaborach - we wspomnieniach i dokumentach
       Angelika Dąbal, Antoni Kakareko - Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego
               w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
       Elżbieta Kal - Glosa o twórczości Maxa Pechsteina
       Edward Breza - Wybrane nazwiska pomorskie (cd.)
       Zbigniew Gierszewski - Czasoprzestrzeń Anny Łajming


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Hanna Popowska-Taborska - Pięćdziesiąt lat badań kaszuboznawczych
               w Polskiej Akademii Nauk


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Wojciech Skóra - Kaszubi bytowscy i lęborscy w świetle opracowania urzędnika
               MSZ II Rzeczypospolitej z 1930 roku
       Janusz Kutta - Dokumenty w sprawie opieki lekarskiej ludności w powiecie
               kartuskim z 1929 roku


----------------------------------
Rok 2004 - tom VI (pdfy)

       strony_01-50
       strony_51-100
       strony_101-150
       strony_151-200
       strony_201-250
       strony_251-300
       strony_301-350
       strony_351-400
       strony_401-456

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.