Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2003 - tom V


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Zygmunt Szultka - Uwagi o najnowszych publikacjach dotyczących liczebności
               ludności kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim
       Wojciech Konkel - Zarys dziejów kąpieliska w Brzeźnie
       Maja Wawrzyk - Kobiety z elity politycznej Pomorza Gdańskiego (1989-2003)
       Renata Pałczyńska-Gościniak, Iwona Ulenberg - Przedsiębiorczość na terenie
               gminy Kościerzyna w latach 1989-2002
       Antoni Kakareko - Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece
               Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (cz. 3: Kolekcje warsztatowe
               dotyczące czasopiśmiennictwa, literatury oraz biografistyki i leksykografii
               Pomorza i Kaszub)
       Angelika Dąbal - Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece
               Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (cz. 4: Kolekcja warsztatowa
               dotycząca Waplewa i rodziny Sierakowskich)
       Edward Breza - Wybrane nazwiska pomorskie (cd.)
       Beata Afeltowicz - Mitonim gryf w nazewnictwie Pomorza Zachodniego
       Ewa Rogowska - Aktywność słowotwórcza derywatów od nazw roślin w "Słowniku
               gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" Bernarda Sychty
       Zenobia Jaroszak - Uwagi o języku i stylu "Pamiętnika z wojny europejskiej
               roku 1914" Aleksandra Majkowskiego
       Urszula Kęsikowa - Nazwy własne w utworach Jana Piepki
       Ewa Urbańska-Mazuruk - O przestrzeni w opowiadaniach Anny Łajming
               językoznawczo
       Zbigniew Zielonka - Miejsce Anny Łajming w literaturze kaszubskiej


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Zbigniew Zielonka - O historię literatury kaszubskiej


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Józef Borzyszkowski - "Autostrada Pomorska..." Memoriał Henryka Chudzińskiego


----------------------------------
Rok 2003 - tom V (pdfy)

       strony_01-50
       strony_51-100
       strony_101-150
       strony_151-200
       strony_201-250
       strony_251-300
       strony_301-350
       strony_351-392

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.