Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2002 - tom IV


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Eugeniusz Kruszewski - Ksiądz Edward Ortved (1855-1930) - opiekun Polaków
               w Danii
       Jerzy Kuniewski - Losy zawodowe kowali na Kaszubach i Kociewiu
       Joanna Schodzińska - Kaszubi i kaszubszczyzna na antenie radiowej w pierwszych
               latach działalności rozgłośni gdańskiej po II wojnie światowej
       Antoni Kakareko, Jadwiga Łuszczyńska - Z prac nad spuścizną Andrzeja
               Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (cz. 2)
       Anna Kwaśniewska - Antoni Pieper i jego spuścizna
       Barbara Wojewódka - Spuścizna Franciszka Fenikowskiego w zbiorach Muzeum
               Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
       Iwona Warkocka - Przysłowia w prozie Anny Łajming - ozdoba czy potrzeba
               tekstów?
       Jowita Kęcińska - Z geografii życia umysłowego na Pomorzu Środkowym
               w okresie zaborów
       Maciej Walkowski - Stowarzyszenie Młodej Polski - przyczynek do historii ruchu
               narodowego na Pomorzu
       Hanna Popowska-Taborska - O archaiczności kaszubszczyzny i o domniemanym
               jej pochodzeniu
       Edward Breza - Wybrane nazwiska pomorskie (cd.*)
       Ewa Rogowska, Marek Cybulski - Nazwy rodzimych ryb morskich w dwu
               kaszubskich słownikach (Sychty i Trepczyka)


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Bogdan Wachowiak - Pomorze w polskich badaniach historycznych lat 1953-2002
               (Pięćdziesięciolecie Zakładu Historii Pomorza IH PAN)


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Andrzej Groth - Inwentarz dóbr Krokowskich z 1725 roku


----------------------------------
Rok 2002 - tom IV (pdfy)

       strony_01-50
       strony_51-100
       strony_101-150
       strony_151-200
       strony_201-250
       strony_251-300
       strony_301-350
       strony_351-402

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.