Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2001 - tom III


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Marek Orski - Zbrodnie hitlerowskie w obozie koncentracyjnym Stutthof. Liczba
               ofiar w świetle źródeł i badań. Próba bilansu
       Elżbieta Grot - Zbrodnie hitlerowskie w Piaśnicy. Stan badań i postulaty
       Benno Pubanz - Der schwierige Umgang junger Polen mit den Erinnerungen
               ihrer Eltern an Krieg, Vemichtung, Flucht und Vertreibung
       Jowita Kęcińska - Wizja zjednoczonej Europy Zbigniewa Zielonki w Ziemi
               Wschodzącej
       Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski - Idea "małych ojczyzn" w ujęciu
               Zbigniewa Zielonki
       Bernadeta Żynis - Historia kobiet, historia mężczyzn w "Księdze Henrykowskiej"
               Zbigniewa Zielonki
       Iwona Maciejewska - Śladami twórców kultury literackiej Prus Królewskich
               XVI i XVII wieku rodem ze Śląska
       Jowita Kęcińska - Przewodnik po szkołach pomorskich
       Janusz Jasiński - Przyczynki do Wiosny Ludów w Bytowie
       Katarzyna Minczykowska - Franciszka Majkowska 1882-1967. Działaczka
               kaszubska i twórczyni wejherowskiej szkoły haftu kaszubskiego
       Józef Borzyszkowski - Literatura Kaszubów - jej rozwój historyczny i stan obecny
       Jerzy Treder - Czynniki aktywizujące rozwój kaszubszczyzny literackiej dziś
       Edward Breza - Wybrane nazwiska pomorskie (cd.*)
       Antoni Kakareko - Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece
               Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Kolekcje warsztatowe dotyczące
               Hieronima Derdowskiego, Izydora Gulgowskiego, ks. Leona Heyke,
               Jana Karnowskiego, Władysława Pniewskiego i Franciszka Sędzickiego


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Stanisław Salmonowicz - Pomorskie prowincje Prus w latach 1850-1918.
               Próba bilansu


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Andrzej Romanow - Potrzeby Pomorza Kaszubskiego. Memoriał
               gen. dyw. Leona Berbeckiego, dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII
               w Toruniu z dnia 13 czerwca 1927 r.


----------------------------------
Rok 2001 - tom III (pdfy)

       strony_01-50
       strony_51-100
       strony_101-150
       strony_151-200
       strony_201-250
       strony_251-320

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.