Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2000 - tom II


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Jan Perszon - Zmierzch kultury i religijności ludowej na przykładzie wybranych
               elementów kaszubskiej obrzędowości agrarnej
       Edward Breza - Wybrane nazwiska pomorskie (cd.)
       Iwona Szymańczuk - Skąd przybywali w XVI wieku do Prus Królewskich
               twórcy kultury literackiej
       Jerzy Treder - Poglądy Jana Trepczyka na kaszubszczyznę
       Cezary Obracht-Prondzyński - Zjazdy rodzinne na Kaszubach i Pomorzu
       Tomasz Antoni von Piechowski - Studium z dziejów kaszubskiej rodziny
               Piechowskich
       Cezary Obracht-Prondzyński - Millennium a tożsamość Gdańska
       Maria Babnis - Kaszubi w literaturze niemieckiej


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Stanisław Salmonowicz - Literatura piękna Pomorza Wschodniego (1850-1918)
       Kazimierz Nowosielski - Literatura, małe ojczyzny i uniwersalia


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Bronisław Malinowski - Przedmowa
       Jan Niecisław Baudouin de Courtenay - Kurzes Resumé der "Kašubischen Frage"
       Jan Niecisław Baudouin de Courtenay - Krótczi zestôwk "Kaszëbsczi problemë"
               (tłum. J. Trepczyk)


----------------------------------
Rok 2000 - tom II (pdfy)

       strony_01-50
       strony_51-100
       strony_101-150
       strony_151-200
       strony_201-300
       strony_301-350
       strony_351-400
       strony_401-458

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.