Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 1999 - tom I


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Andrzej Romanow - Problematyka kaszubska na łamach prasy polskiej
              w Gdańsku w latach 1891-1920
       Joanna Schodzińska - Franciszek Sędzicki jako działacz Gminy Polskiej
              w Wolnym Mieście Gdańsku
       Jerzy Gierusz, Aleksandra Kaiser, Renata Pałczyńska-Gościniak
              - Księgowość w Gdańsku w XV i XVI wieku
       Leon Lubecki - Bestialstwo i okrucieństwo a patriotyzm i bezsiła pomorskiego
              ruchu oporu w latach 1939-1945
       Merćin Völkel - Leon Roppels Beziehungen zu dep Sorben
       Merćin Völkel - Kašuby na Łužicomaj
       Gudenty A. Kustusz OFM - Pielgrzymka sztolcenberska, a potem i obecnie oliwska
       Andre Hohengarten - Pobór Luksemburczyków do armii niemieckiej podczas
              drugiej wojny światowej
       Brunon Bartz - Wielokulturowe kompetencje w czasie integracji europejskiej
              i rozwoju globalizacji
       Edward Breza - Wybrane nazwiska pomorskie
       Jerzy Treder - Z historii badań kaszubszczyzny. Gwara luzińska
       Jowita Kęcińska - Między Gdańskiem a Wrocławiem (z rozważań geografa
              literatury)


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych

       Gerard Labuda - Próba syntezy historii kultury Pomorza w pierwszej połowie
              XIX stulecia


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Leon Lubecki - Moje kontakty z prof. Andrzejem Bukowskim
       Józef Borzyszkowski - Spuścizna Andrzeja Bukowskiego (1911-1997)
       Eugeniusz S. Kruszewski - Daniel Chodowiecki w skandynawskich leksykonach
       Friedhelm Hinze - Korespondencëjô Aleksandra Majkowsciégo z Fried
richă Lorentză


----------------------------------
Rok 1999 - tom I (pdfy)

       strony_01-50
       strony_51-100
       strony_101-150
       strony_151-200
       strony_201-250
       strony_251-300
       strony_301-350
       strony_351-400
       strony_401-456

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza
Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.