Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

K
omitet Redakcyjny:

     prof. Józef Borzyszkowski (przewodniczący)
     prof. Anna Kwaśniewska
     prof. Cezary Obracht-Prondzyński (sekretarz)
     prof. Daniel Kalinowski
     dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
     dr Tomasz Rembalski


Redaktorzy tematyczni:

     prof. Józef Borzyszkowski - historia
     prof. Daniel Kalinowski - literaturoznawstwo
     prof. Anna Kwaśniewska - etnologia
     prof. Cezary Obracht-Prondzyński - socjologia
      ................. - językoznawstwo
     dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - niemcoznawstwo


Recenzenci spoza Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego:

     prof. Mieczysław Nurek
    
 prof. Andrzej Romanow

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza


Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.