Powrót do strony głównej

Aktualnoci

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA

TOPOGRAFIE PAMIĘCI POGRANICZA.
NADRENIA I POMORZE JAKO TRYLATERALNE
PRZESTRZENIE KULTUROWE

GEDÄCHTNISTOPOGRAPHIEN IM GRENZRAUM.
POMMERN UND RHEINLAND ALS TRILATERALE
KULTURRÄUME

Gdańsk / Danzig, 15.-17. Mai 2015


Jedną z cech wyróżniających te regiony jest utrwalone w pamięci zbiorowej doświadczenie zagrożenia i konfliktu, a także - patrząc z dzisiejszego punkty widzenia - perspektywa sąsiedztwa. W regionach pogranicza w sposób szczególny nakładają się na siebie indywidualne i zbiorowe postrzegania przestrzeni, przy czym funkcjonujące w świadomości zbiorowej obrazy stanowią nierzadko konkurencyjne konstrukcje. Ich zawartość zależy od kontekstu i kontekstualizacji, a jednocześnie jest wynikiem funkcjonującego dyskursu wewnątrz- oraz międzygrupowego.

Konferencja jest jednym z etapów projektu badawczego, realizowanego przez Pracownię Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG we współpracy z Institut "Moderne im Rheinland", Heinrich-Heine-Universität.

W spotkaniu wezmą udział badacze z Austrii, Belgii, Czech, Luksemburga, Łotwy, Niemiec i Polski.

Konferencja odbywa się dzięki dotacjom Dziekana Wydziału Filologicznego, Dyrekcji Instytutu Filologii Germańskiej, Fundacji Herdera oraz niemieckiego Bundesministerium, Beauftragter für Kultur und Medien.


Zespół organizacyjny (wolontariusze):
Helena Awdej (filologia germańska, I MSU)
Ewelina Markiewicz (kulturoznawstwo, II MSU; absolwentka Akademii Muzycznej)
Kamil Muszyński (lingwistyka stosowana, II rok I st.)
Tomasz Piątkowski (niemcoznawstwo, II rok; absolwent filologii polskiej I st.)
mgr Ewelina Rogala (absolwentka filologii germańskiej)

Aktualności

           Archiwum wiadomości

Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza
Acta Cassubiana


Nagroda im. Gerarda Labudy

                                       >>> więcej informacji


INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31
fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.